Facebook

DAWNI WSPÓŁPRACOWNICY


prof. dr hab. Marta Czarny-Kaczmarska – klawesyn
Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry w latach 1994-2014. Ukończyła z wyróżnieniem PWSM w Krakowie i Conservatoire Royale w Brukseli. Od lat siedemdziesiątych propagowała w Polsce ruch wykonawstwa historycznie poinformowanego i była pierwszą w kraju klawesynistką grającą na instrumencie historycznym. Jako solistka, kameralistka i współzałożyciel zespołu „Fiori Musicali” koncertowała we wszystkich krajach Europy i dokonała szeregu nagrań dla polskich i zagranicznych firm radiowych, telewizyjnych i fonograficznych. Współpracowała z wieloma polskimi i zagranicznymi zespołami orkiestrowymi i wybitnymi solistami. Przez kilka kadencji była wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej. Od 1991 roku jest profesorem Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie ponadto przez kilkanaście lat sprawowała funkcję kierownika Katedry Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej.

prof. dr hab. Magdalena Myczka – klawesyn
Z Uczelnią – pierwotnie Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną, a następnie z Akademią Muzyczną w Krakowie – byłam związana od rozpoczęcia studiów.  Dyplom z wyróżnieniem uzyskałam w 1972 roku i w tym samym roku rozpoczęła się moja długa praca w Akademii Muzycznej w Krakowie, za którą otrzymałam nagrody – m.in.: w 1989 r Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, w 2011 r. Srebrny Medal  Gloria Artis, w 2016 Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Od roku 1990 byłą kierownikiem Katedry Klawesynu i Instrumentów Dawnych. W roku 1997 zrezygnowałam z pełnienia tej funkcji.
Dziś prawdziwą satysfakcję czerpnię z działalności artystycznej moich Absolwentów.

prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka – klawesyn
Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry w latach 1973-2014. Absolwentka krakowskiej PWSM (w klasie prof. E.Stefańskiej) i Królewskiego Konserwatorium w Antwerpii (w klasie prof. J. van Immerseela). Wyróżniona na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku i na Międzynarodowym Konkursie Klawesynowym w Bruges. Koncertuje z wieloma polskimi i zagranicznymi solistami oraz zespołami kameralnymi muzyki dawnej i współczesnej. Ma na swoim koncie liczne nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe. W 2003 roku nagrała „Cztery Pory Roku” A. Vivaldiego z Nigelem Kennedym oraz członkami Orkiestry Filharmonii Berlińskiej. Jest pomysłodawcą i animatorem festiwali muzycznych: w Owernii (Francja) i w Krakowie, promujących młodych artystów.
Od 2001 roku jest prezesem Stowarzyszenia Promującego Młodych Artystów, które zorganizowało w Polsce i za granicą około 1000 koncertów, w tym również spektakle operowe (“Juliusz Cezar w Egipcie” Haendla, “La Serva Padrona” Pergolesiego) i muzyczno-tanecznych („Yerba-mate” i „Odwieczny Taniec Natury” – światowe premiery).

mgr Barbara Hofmann – viola da gamba
Po mistrzowskich studiach w Bremie (Jaap ter Linden), Hamburgu (Ingrid Stampa) i Hadze (Wieland Kuijken), rozpoczęła intensywną karierę jako solistka i kameralistka, występując z wieloma znanymi europejskimi zespołami muzyki dawnej, koncertując m.in. w Anglii, Francji, Holandii, Danii, Czechach. Współpracowała też z wieloma solistami i zespołami w Polsce. Gra na wszystkich rodzajach viol da gamba i violone. Ma na swoim koncie liczne nagrania radiowe (NDR, WDR, BBC, Rias) i płyty CD. Współpracowała z Katedrą jako pedagog w klasie violi da gamba w latach 1999-2002.

prof. Peter Holtslag – flet prosty
Współpracownik Katedry w latach 2008-2015. Urodzony w Amsterdamie w roku 1957, studiował grę na flecie prostym w tamtejszym konserwatorium, otrzymując dyplom cum laude; jego wielką inspiracją był Frans Brüggen. Wybitny solista i kameralista, występował na całym świecie grając na flecie prostym i traverso z takimi muzykami i zespołami, jak Gustav Leonhardt, William Christie, The English Concert, The Orchestra of the 18th Century, Akademie für Alte Musik Berlin, La Fontegara Amsterdam. Międzynarodowe uznanie zdobyło ponad 30 płyt CD nagranych przez niego dla większości znanych wytwórni (DGG/Archiv, Hyperion, Chandos, Harmonia Mundi, Aeolus i in.). Ostatnia płyta, Awakening Princesses (Aeolus), prezentuje oryginalne flety proste z Bate Collection w Oksfordzie. W latach 1984-88 wykładał w Guildhall School of Music and Drama w Londynie, będąc jednocześnie profesorem wizytującym w tamtejszym City University. W roku 1988 został mianowany profesorem Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu oraz Royal Academy of Music w Londynie; z tej ostatniej posady zrezygnował w roku 2013 i powraca tam jako profesor wizytujący. Wykłada również na międzynarodowych kursach letnich i zasiada w jury międzynarodowych konkursów, m.in. Van Wassenaer Competition w Holandii. Uwielbia swoją żonę i córkę, kocha gotować i grać na historycznych fletach prostych (ale nie równocześnie…).

dr hab. Zygmunt Kaczmarski – skrzypce barokowe
Pracownik dydaktyczny Katedry w latach 1982-2012. Pierwszy w Polsce, wieloletni pedagog klasy skrzypiec barokowych. Absolwent krakowskiej PWSM (prof. E.Szubra-Jargoń), specjalizował się następnie w grze na skrzypcach barokowych pod kierunkiem Sigiswalda Kuijkena. Inicjator ruchu wykonawstwa historycznie poinformowanego w Polsce – współzałożyciel i kierownik artystyczny pierwszego polskiego zespołu instrumentów historycznych „Fiori Musicali”, z którym koncertował prawie we wszystkich krajach Europy, współpracując z wieloma wybitnymi muzykami polskimi i zagranicznymi, nagrywając płyty, audycje radiowe i telewizyjne. Zajmował się także problemami rekonstrukcji historycznych instrumentów klawiszowych. Zbudowane przez niego klawesyny znajdują się w polskich instytucjach muzycznych.

dr Zofia Moszumańska – klawesyn, zespoły kameralne
Ukończyła Akademię Muzyczną w klasie klawesynu Elżbiety Stefańskiej. Jest pracownikiem dydaktycznym zatrudnionym na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia w klasie klawesynu i zespołów kameralnych. Dyplomanci jej klasy doskonalą swoje umiejętności w ramach podyplomowych studiów (Londyn, Amsterdam, Bruksela,Warszawa).

mgr Antoni Pilch – lutnia
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie i The Royal College of Music w Londynie. Popularyzator muzyki lutniowej, organizator festiwali, warsztatów muzycznych i kulturotwórczych, założyciel fundacji „Lutnia Staropolska”. Kierownik artystyczny renesansowego zespołu „Bractwo Lutni”, z którym koncertuje i nagrał kilka płyt CD. Współpracował z Katedrą w latach 1986-1992.

prof. dr hab. Marcin Szelest – Kierownik Katedry Muzyki Dawnej w latach 2012-2016.
Marcin Szelest ukończył studia w zakresie gry organowej w Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy (dyplom z wyróżnieniem, 1997), oraz jako stypendysta Fulbrighta w latach 1997-1998 w The Boston Conservatory (USA), w klasie prof. Jamesa Davida Christiego (Artist Diploma in Organ Performance, 1999). W 1995 roku zdobył I nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J. P. Sweelincka w Gdańsku. Jego działalność koncertowa w kraju i za granicą obejmuje zarówno recitale organowe, jak i występy z zespołem muzyki dawnej Harmonia Sacra, którego jest współzałożycielem i kierownikiem artystycznym, a także z licznymi solistami, chórami, orkiestrami i zespołami historycznych instrumentów (m.in. Concerto Palatino, The Bach Ensemble, Vox Luminis, Weser Renaissance Bremen, Wrocławska Orkiestra Barokowa).
Marcin Szelest jest profesorem organów. Jego praca habilitacyjna Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia (2007) została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów, a artykuły dotyczące źródeł i edycji dawnej muzyki polskiej ukazały się m.in. w czasopismach „Canor”, „Muzyka” i „Orfeo”. Przygotowana przez niego edycja dzieł zebranych Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego zostanie wydana w serii „Monumenta musicae in Polonia” na początku roku 2016. Jest również organistą kościoła Świętego Krzyża w Krakowie, gdzie gra na odrestaurowanym instrumencie z 1704 roku, oraz dyrektorem artystycznym Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.

dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC – viola da gamba
Współpracownik Katedry w latach 2002-2010, pod jego kierunkiem dyplomy uzyskało pięcioro gambistów: Marek Skrukwa (2004), Karolina Koślacz (2006), Klaudia Raban (2007), Mateusz Kowalski (2009) i Justyna Krusz (2010). Ukończył z wyróżnieniem PWSM w Łodzi w klasie gitary klasycznej. Grę na violi da gamba studiował w Dresdner Akademie für Alte Musik w klasie Jaapa ter Lindena i Jonathana Mansona. Koncertuje jako gitarzysta, lutnista i gambista oraz członek wielu zespołów muzyki dawnej w Polsce i za granicą. Wykonuje również utwory muzyki współczesnej. Wziął udział w nagraniach 48 płyt CD, z których 12 było nominowanych do nagrody „Fryderyka”, a pięć ją otrzymało. Uczestniczył w większości polskich festiwali muzyki dawnej i współczesnej. Prowadzi zespół muzyki dawnej „Canor Anticus” założony w 1970 roku.

prof. Rainer Zipperling – viola da gamba
Rainer Zipperling studiował grę na wiolonczeli i violi da gamba w Hadze. Od trzydziestu lat występuje na całym świecie jako jeden z najwybitniejszych europejskich muzyków specjalizujących się w grze basso continuo i kameralistyce. Jest członkiem znanych zespołów i orkiestr (Camerata Köln, Orkiestra XVIII Wieku, Ricercar Ensemble) i nagrał ponad 200 płyt CD, m.in. suitę Telemanna na gambę i orkiestrę oraz koncert na wiolonczelę piccolo Sammartiniego.
Wykłada w Musikhochschule w Kolonii oraz w Instytucie Lemmensa w Leuven, a także na międzynarodowych kursach mistrzowskich (Lizbona, Praga, Budapeszt). Jego własna marka płytowa „FLORA”, którą założył wraz z Philippe’em Pierlotem i Françoisem Fernandezem, odzwierciedla inne pola jego działalności: suity na wiolonczelę solo Bacha, tria fortepianowe i barytonowe Haydna oraz kwartety fortepianowe Mozarta. W wolnym czasie zajmuje się reżyserią dźwięku. Lubi gotować i przemierzać Alpy na rowerze.