prof. dr hab. Magdalena Myczka – klawesyn


Myczka MagdalenaUkończyła z wyróżnieniem studia klawesynowe u prof. Elżbiety Stefańskiej w krakowskiej PWSM. Dzieła J.S. Bacha stanowią najważniejszą pozycję w szerokim repertuarze Magdaleny Myczki. Zostało to docenione na IV Międzynarodowym Konkursie im. J.S. Bacha w Lipsku w 1972 r., którego jest laureatką. W roku 2000 powróciła do Lipska biorąc udział w pracach Jury XII Międzynarodowego Konkursu im. J.S. Bacha. Wśród utworów klawesynowych J.S. Bacha ma w repertuarze najważniejsze pozycje: wszystkie Preludia i Fugi (Das Wohltemperierte Klavier), wszystkie Suity Francuskie, Partity, Wariacje Goldbergowskie i wiele innych. Obecnie prowadzi klasę klawesynu w Akademii Muzycznej w Krakowie.