Orkiestra Barokowa


Projekty Orkiestry Barokowej Akademii Muzycznej w Krakowie 2016/2017

  • 27 listopada 2016 LE GRAND DIVERTISSEMENT: Jean Baptiste Lully – Ouvertures et intermèdes, prow. Teresa Kamińska
  • 18 grudnia 2016 MUZYKA NA BOŻE NARODZENIE, prow. Zbigniew Pilch
  • 22 stycznia 2017 BAROKOWE KONCERTY INSTRUMENTALNE, prow. Teresa Piech
  • 23/24 lutego 2017 G. Ph. Haendel Xerxes (we współpracy z Wydziałem Wokalno-Aktorskim), dyr. Rafał Jacek Delekta (koordynacja: Teresa Piech)
  • 19 marca 2017 KANTATY BACHA Z OKRESU WEIMARSKIEGO, prow. Marek Toporowski
  • 28 maja 2017 TBC, prow. Jerzy Żak

Orkiestra Barokowa Akademii Muzycznej w Krakowie powstała z inicjatywy prof. Elżbiety Stefańskiej. Powołana przez Rektora Akademii Muzycznej prof. Stanisława Krawczyńskiego w 2008 roku, skupia studentów i absolwentów zainteresowanych stylowym wykonawstwem muzyki dawnej na instrumentach z epoki lub ich kopiach. Wykonuje repertuar baroku oraz wczesnego klasycyzmu. Bierze czynny udział w projektach organizowanych przez uczelnię (m.in. Dni Bachowskie), jest zapraszana na koncerty w ramach festiwali w kraju i za granicą.