Orkiestra Barokowa


Orkiestra Barokowa Akademii Muzycznej w Krakowie powstała z inicjatywy prof. Elżbiety Stefańskiej. Powołana przez Rektora Akademii Muzycznej prof. Stanisława Krawczyńskiego w 2008 roku, skupia studentów i absolwentów zainteresowanych stylowym wykonawstwem muzyki dawnej na instrumentach z epoki lub ich kopiach. Wykonuje repertuar baroku oraz wczesnego klasycyzmu. Bierze czynny udział w projektach organizowanych przez uczelnię (m.in. Dni Bachowskie), jest zapraszana na koncerty w ramach festiwali w kraju i za granicą.