Facebook

Historia


Katedra Muzyki Dawnej to pierwsza na gruncie polskich uczelni muzycznych katedra dysponująca tak wszechstronną naukową ofertą artystyczno – badawczą w zakresie instrumentów historycznych. Jej powstanie było możliwe dzięki najdłuższej w Polsce tradycji wykonawstwa klawesynowego i wieloletnim tradycjom wykonawstwa muzyki dawnej w Krakowie. Utworzona w 1981 roku jako Katedra Klawesynu i Instrumentów Strunowych Szarpanych została, w związku z poszerzaniem oferty dydaktycznej, przekształcona w 2012 roku w niezależne Katedry Klawesynu i Instrumentów Dawnych (potem: Muzyki Dawnej) oraz Gitary i Harfy. Dynamiczny rozwój związany z pionierskim w naszym kraju utworzeniem specjalności w grze na dawnych instrumentach Katedra zawdzięcza swojemu długoletniemu Kierownikowi: prof. Elżbiecie Stefańskiej (1981-1990 i 1997-2012) oraz pierwszemu pedagogowi klasy skrzypiec barokowych dr hab. Zygmuntowi Kaczmarskiemu.
Z jego inicjatywy w 1991 roku, pod patronatem Ministerstwa Kultury Królestwa Holandii, Europejskiej Fundacji Kultury i Stichting Internationale Concerten en Wergroepen (SIC), nawiązano współpracę z wykładowcami Sweelinck Conservatorium (obecnie Conservatorium van Amsterdam) oraz solistami Orkiestry XVIII Wieku, m. in. Jacquesem Oggiem i Marinette Troost. Zaowocowało to regularnymi otwartymi kursami wykonawstwa muzyki dawnej oraz wspólnymi koncertami krakowskich i zagranicznych artystów-pedagogów. Działania te w efekcie doprowadziły do otwarcia kolejnych klas instrumentów historycznych. W proces aktywnie włączyła się prof. Magdalena Myczka, sprawująca funkcję Kierownika Katedry w latach 1990-1997.

W latach 2012-2016 funkcję kierownika sprawował wybitny organista i wykonawca muzyki dawnej prof. dr hab. Marcin Szelest, który z wielkim zaangażowaniem rozwijał potencjał Katedry w zakresie oferty dydaktycznej, budowy adekwatnego do specyficznych potrzeb świadomego wykonawstwa muzyki dawnej modelu kształcenia i działalności artystycznej. W 2016 roku do prowadzenia Katedry pozyskano renomowanego klawesynistę, organistę i wszechstronnego wykonawcę muzyki dawnej – prof. dra hab.Marka Toporowskiego.
Od roku 2017 funkcję kierownika Katedry pełni dr hab. Monika Gardoń – Preinl.

Od początku swojego istnienia Katedra prowadzi ożywioną działalność koncertową, badawcza i dydaktyczną. W 1985 roku była organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej w Krakowie. Od 1996 roku organizuje Festiwal „Dni Bachowskie”, będący forum koncertowym pedagogów i studentów krakowskiej uczelni, a także innych uczelni polskich i zagranicznych.

W roku 2008 z inicjatywy prof. Elżbiety Stefańskiej powstała Orkiestra Barokowa Akademii Muzycznej w Krakowie, która prowadzi regularną działalność koncertową, występując zarówno samodzielnie, jak i z licznymi solistami, chórem AM oraz – przy realizacji oper – studentami Wydziału Wokalnego, pod batutą takich gościnnych dyrygentów, jak Paul Esswood, Peter Holtslag czy Joshua Rifkin. Odbywające się najczęściej w stylowej sali koncertowej AM „Florianka” koncerty orkiestry – przynajmniej sześć w jednym sezonie (roku akademickim) cieszą się ogromną popularnością wśród krakowskich melomanów i są swoistym fenomenem muzycznego życia miasta.
Wśród wykładowców licznych kursów mistrzowskich organizowanych przez Katedrę znaleźli się m.in: Mark Kroll, Jacques Ogg, Johann Sonnleitner, Huguette Dreyfus, Hetil Haugsand, Mitzi Meyerson, Aline Zylberajch – Gester, Martin Gester – klawesyn; Paul Badura-Skoda, Petra Matějová – pianoforte; Lucy van Dael, Sirkka Liisa Kaakinen – Pilch, Marinette Troost, Carol Lieberman – skrzypce barokowe; Peter Holtslag, Ricardo Kanji – flet prosty; Rachel Brown – flet traverso; Rainer Zipperling, Richte van der Meer – wiolonczela barokowa; Lilianna Stawarz, Thérèse de Goede – realizacja basso continuo; Annelie de Man, Elżbieta Chojnacka – interpretacja współczesnej muzyki klawesynowej. Studenci Katedry mają szansę współpracy ze znakomitymi pedagogami, wybitnymi mistrzami i znawcami wykonawstwa historycznego.
W 2017 roku ponownie zaczęła działać klasa oboju barokowego, od roku 2017/18 otwarto klasę fortepianu historycznego. Dzięki szeroko prowadzonym staraniom udaje się stale wzbogacać instrumentarium, poszerzając ofertę wykonawczą i możliwości repertuarowe.