Facebook

Działalność


katedra.muzyki.dawnej@amuz.krakow.pl
facebook: Katedra Muzyki Dawnej AM w Krakowie

Katedra Muzyki Dawnej prowadzi działalność dydaktyczną na poziomie studiów I i II stopnia w następujących specjalnościach:
– klawesyn,
– skrzypce barokowe,
– wiolonczela barokowa,
– viola da gamba,
– flet traverso,
– flet prosty,
– obój barokowy,
– trąbka naturalna
– lutnia;
oraz studiów II stopnia w specjalności fortepian historyczny i violone.

Do grona wybitnych pedagogów Akademii Muzycznej w Krakowie i młodej kadry naukowo-dydaktycznej dołączają wizytujący profesorowie zagraniczni (patrz Pracownicy Katedry).

Plan studiów licencjackich i magisterskich oferuje zdobycie wszechstronnego wykształcenia w zakresie muzyki dawnej i gry na historycznych instrumentach, włącznie z zajęciami z tańca historycznego i regularnie występującą Orkiestrą Barokową.

Działalność Katedry obejmuje również regularnie organizowane kursy mistrzowskie, seminaria oraz konferencje ogólnopolskie i międzynarodowe, które stanowią unikalną okazję spotkania z wybitnymi artystami, pedagogami i naukowcami.
Doroczny festiwal „Dni Bachowskie” (marzec) jest forum koncertowym pedagogów i studentów Katedry oraz zaproszonych gości.