dr hab. Renata Żełobowska-Orzechowska – Kierownik


Żełobowska-Orzechowska Renata

Pianistka, kameralistka, wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie. Absolwentka tej uczelni w klasie fortepianu Prof. Ludwika Stefańskiego. Laureatka XII Pianistycznego Konkursu Stypendialnego im. F. Chopina. Prowadzi bogatą działalność koncertową w kraju i zagranicą (Szwecja, Włochy, Austria, Korea), występując z wybitnymi muzykami m.in. Guyem Deplus, Michaelem Wolfem, Kają Danczowską, Teresą Głąbówną, Dorotą Imiełowską. Istotnym obszarem działalności koncertowej jest współpraca z uznanymi wokalistami takimi jak: Alison Pearce, Wiesław Ochman, Peter Dvorský, Mariusz Kwiecień, Alicja Węgorzewska, Joanna Woś, Urszula Kryger, Wioletta Chodowicz i in. Jest zapraszana na festiwale: Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich, Festiwal „Wawel o Zmierzchu”, Międzynarodowy Festiwal Klarnetowy, Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Starym Krakowie”, czy Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie. Dokonała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, wytwórni EMI i CD Accord. Od 2005 r. jest kierownikiem muzycznym cyklu koncertów dla dzieci organizowanych przez Filharmonię im. K. Szymanowskiego w Krakowie. Utrzymuje silne związki z instytucjami muzycznymi Krakowa, m.in. z Capellą Cracoviensis i Operą Krakowską. Renatę Żełobowską-Orzechowską łączy również wieloletnia współpraca ze Stowarzyszeniem Miłośników Opery Krakowskiej ARIA przy realizacji cyklu pn. „Spotkanie z Artystą”, a także z „Krakowskim Salonem Poezji” Anny Dymnej realizowanym w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Uhonorowana Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę przez Prezydenta RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, a także Odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną przez Prezydenta Miasta Krakowa. W marcu 2016 r. nakładem Grupy Twórczej Castello ukazał się album płytowy pt. „Muzyka polska XX wieku na obój i fortepian” nagrany przez pianistkę wraz z Mariuszem Pędziałkiem.