dr hab. Anna Armatys-Borrelli – Kierownik Katedry


Armatys-Borrelli Anna

Edukację muzyczną rozpoczęła w rodzinnym Tarnowie, gdzie uczęszczała najpierw do Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej. Następnie ukończyła z wyróżnieniem Państwowe Liceum Muzyczne. Podczas wszystkich lat szkolnych była członkiem (koncertmistrzem grupy wiolonczel) Dziecięcej, a później Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej, z którą koncertowała w wielu krajach Europy i uczestniczyła w festiwalach krajowych i zagranicznych.
Ukończyła studia  na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie wiolonczeli profesora Witolda Hermana z wynikiem celującym. Podczas studiów wielokrotnie brała udział w zajęciach Akademii Bachowskiej (Kraków, Stuttgart) pod kierownictwem Helmutha Rillinga oraz Letniej Akademii Muzycznej w Pommersfelden (Niemcy). Przez trzy lata była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki.
W 2000 roku otrzymała dyplom studiów podyplomowych w klasie kameralnej Kwartetu Melos oraz w klasie wiolonczeli profesora Petera Bucka, w 2002 roku – dyplom Solistenklasse wiolonczeli u tego samego pedagoga, a w 2004 roku – dyplom Solistenklasse kwartetu w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie. W październiku 2002 roku została laureatką III nagrody w kategorii wiolonczeli na Międzynarodowym Konkursie Muzyki XX i XXI wieku w Rzymie.
Od 1993 roku Anna Armatys-Borrelli jest członkiem smyczkowego Kwartetu Dafo, z którym zdobyła wiele nagród na międzynarodowych konkursach muzycznych (m.in.: I nagrodę i nagrodę specjalną na Konkursie Kameralnym im. K. Bacewicza w Łodzi w 1995 roku, I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki XX wieku im. V. Bucchiego w Rzymie w 1995 roku, I nagrodę i nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego w Krakowie w 1997 roku, II nagrodę i nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Kwartetów Smyczkowych w Cremonie w 1998 roku, II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kwartetów Smyczkowych w Bubenreuth, I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych w kategorii kwartetu smyczkowego w Katowicach w 1998 roku, III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. G. Zinettiego w Sanguinetto w 1999 roku, nagrodę specjalną jury Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. J. Joachima w Weimarze w 1999 roku).
Wraz z Kwartetem Dafo nagrała wiele płyt CD, liczne z nich uzyskały nagrody. Zarejestrowane przez zespół, wyprodukowane przez DUX/PWM, dwie płyty CD zatytułowane Polskie kwartety XX wieku otrzymały nagrody Fryderyka w 1999 i 2001 roku. Zespół ma także w swoim dorobku płytowym album, wydany przez Fundację Roberta Boscha/SWR, z kwartetami Szymanowskiego, II Kwartetem Góreckiego i Kwintetem smyczkowym C-dur Schuberta (w nagraniu tym członkiniom zespołu Dafo towarzyszy wiolonczelista Kwartetu Melos Peter Buck). W 2010 roku ukazał się album Penderecki String Quartets, String Trio Clarinet Quartet, zawierający wszystkie dzieła kameralne Pendereckiego, włącznie z pierwszą światową rejestracją III Kwartetu smyczkowego. Album ten wyróżniony został przez luksemburskie wydawnictwo muzyczne Pizzicato nagrodą Supersonic Pizzicato i zaliczony do unikatowych płyt zawierających muzykę kameralną. W 2011 roku Kwartet Dafo wraz z dziewczęcym chórem Puelle Orantes nagrał album CD/DVD Live Łukaszewski & Bembinow. Kolędy i pastorałki – otrzymał on status Złtej Płyty DVD, przyznany przez Związek Producentów Audio-Video, oraz nagrodę Fryderyka 2011.
Jako solistka i kameralistka występowała na renomowanych festiwalach muzycznych w kraju i za granicą, ma też na swym koncie liczne nagrania radiowe i telewizyjne. W latach 1992–1996 była pierwszą wiolonczelistką Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej, gościnnie koncertuje z licznymi formacjami kameralnymi oraz z orkiestrami w różnych krajach Europy. Od 2014 roku jest pierwszą solową wiolonczelą w renomowanym zespole specjalizującym się w wykonawstwie muzyki najnowszej Parco della Musica Contemporanea Ensemble PMCE działającym przy Parco della Musica w Rzymie. PMCE współpracuje z największymi żyjącymi kompozytorami, prawykonuje utwory pisane na zamówienie zespołu oraz koncertuje na najważniejszych scenach światowych i festiwalach. Repertuar kameralny Anny Armatys-Borrelli zawiera kilkaset utworów na różne składy:od duetów po duże składy kameralne.
W latach 1996–2002 pracowała na stanowisku asystenta w Katedrze Wiolonczeli i Kontrabasu w Akademii Muzycznej w Krakowie, a od 2002 roku zajmowała stanowisko adiunkta w tej samej Katedrze pracując również w Katedrze Kameralistyki. Od 2012 roku pracuje wyłącznie w Katedrze  Kameralistyki. W roku 2013 w wyniku przewodu uzyskała tytuł doktora habilitowanego i została powołana na stanowisko Kierownika Zakładu Kameralistyki Smyczkowej. Od 2019 roku jest Kierownikiem Katedry Kameralistyki. W latach 2007–2010 prowadziła  klasę wiolonczeli w Conservatorio di Musica „D. Cimarosa” w Avellino, 2010-2019 w   Conserwatorio di Musica „A. Casella” w L’Aquili a od 2019 roku piastuje to stanowisko w Conserwatorio di Musica „D.Respighi” w Latinie. Jest zapraszana regularnie do prac Jury w krajowych i międzynarodowych konkursach .

e-mai: anna.armatys.borrelli@amuz.krakow.pl