Historia i działalność


Początki kameralistyki w krakowskiej uczelni sięgają roku 1957, kiedy to w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej powstało 7 katedr. Jedną z nich była Katedra Fortepianu i Kameralistyki kierowana przez prof. Jana Hoffmana. Odrębna, samodzielna Katedra Kameralistyki powstała w roku 1972. Jej kolejnymi kierownikami byli:
prof. Józef Mikulski (1972)
prof. Jerzy Łukowicz (1972-1975)
prof. Zbigniew Szlezer (1975-1981)
prof. Maria Szmyd-Dormus (1981-1994)
prof. Danuta Mroczek-Szlezer (1994-2005)
prof. Janina Romańska-Werner (2005-2012)
prof. Jerzy Jacek Tosik-Warszawiak (2012-2019)
dr hab. Anna Armatys-Borrelli (od 2019)

Obecnie w ramach kameralistyki prowadzone są 3 przedmioty:
• Zespół kameralny (w różnych składach – od duetów do kwintetów)
• Nauka akompaniamentu dla pianistów (partnerami pianistów są studenci innych katedr Wydziału Instrumentalnego oraz Wydziału Wokalnego)
• Czytanie a vista dla pianistów