prof. Barbara Świątek-Żelazna


fot. Artur Gołda

Studia Muzyczne ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie uzyskując dyplom z wyróżnieniem w klasie fletu prof. Wacława Chudziaka. Uzupełniające studia fletowe kontynuowałą w Conservatoire National Superieur de Musique de Paris, gdzie ukończyła kurs mistrzowski pod kierunkiem prof. Gaston Crunelle. Przez wiele lat pracowała w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie na stanowisku flecisty-solisty. Jest laureatką konkursów krajowych (Katowice, Łódź) oraz zagranicznych (Wiedeń, Helsinki, Utrecht). Była członkiem Tria Barokowego wraz z Elżbietą Stefańską i Jerzym Klockiem, współtworzyła Warszawskie Trio Harfowe z Urszulą Mazurek i Zdzisławem Polonkiem, była długoletnim członkiem zespołu MW2. Prowadzi szeroką działalność estradową jako solistka i kameralistka. Uczestniczyła w wielu prestiżowych krajowych i międzynarodowych festiwalach muzycznych, koncertowała ze wszystkim orkiestrami w kraju. Prowadzi mistrzowskie kursy fletowe w Belgii, na Ukrainie (Lwów, Czerniowce); zasiada w jury konkursów fletowych w Monachium, ARD, Krakowie, Lwowie, Czerniowcach, Dąbrowie Górniczej. W wyniku współpracy z kompozytorami zostały jej dedykowane utwory kompozytorów polskich i zagranicznych: K. Meyera, K. Moszumańskiej-Nazar, A. Walacińskiego, B. Schaeffera, K. Friebeca. Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Krakowie. Otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień m.in.: Ministra Kultury i Sztuki, Nagrody Miasta Krakowa, Excellence in Teaching, Złotego Medalu “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Uhonorowana została nagrodą “Orfeusz 1964”, przyznaną przez Sekcję Krytyków SPAM na Międzynarodowym Festiwalu Warszawska Jesień za najciekawsze wykonanie podczas festiwalu oraz za kierunek poszukiwań artystycznych Jest profesorem tytularnym Akademii Muzycznej w Krakowie, od roku 1981 pełni funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu. W latach 1999-2002 piastowała urząd Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest członkiem Rady Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.