prof. dr hab. Janusz Sochacki – Kierownik Katedry


Sochacki JanuszJanusz Sochacki ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie gitary Krzysztofa Kossakowskiego. Doskonalił się na kursach mistrzowskich w Niemczech i Francji. Od 1982 roku jest pracownikiem artystyczno – naukowym Akademii Muzycznej w Krakowie. Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Koncertował w : RFN, Berlinie Zachodnim, Francji, ZSRR, Finlandii i na Węgrzech.

Występował jako solista z orkiestrami:
– Filharmonii w Zielonej Górze
– Filharmonii Lubelskiej
– Państwową Orkiestrą Kameralną w Toruniu
– Krośnieńskim Zespołem Kameralnym
– Tarnowską Orkiestrą Kameralną
Brał udział w wielu festiwalach muzycznych m. innymi:
– Muzyka w Starym Krakowie
– Młoda Muzyka Polska w Szczecinie
– Międzynarodowy Festiwal Gitarowy w Berlinie Zachodnim
– Festiwal Gitarowy – Lubelskie Spotkania Gitarowe
– Starosądeckie Spotkania z Muzyką Dawną
– Międzynarodowy Festiwal – Częstochowskie Spotkania Gitarowe

Brał udział w pracach jury konkursów i przesłuchań gitarowych.
Dokonał nagrań radiowych i płytowych, m. innymi z Radiową Orkiestrą Symfoniczną w Krakowie.

Zajmuje się transkrypcjami i opracowaniami utworów klasycznych na gitarę. Drukiem ukazało się czternaście zbiorów utworów, wśród nich:
Wariacje na temat „Non più mesta” Rossiniego – F.Chopin – transkrypcja na gitarę klasyczną.
Quatre mazurkas op.6 na gitarę klasyczną – arr. J.N.Bobrowicz – opracowanie
Partie polonoise na gitarę – G.PH.Telemann – transkrypcja na gitarę klasyczną,
cykle zawierające utwory kompozytorów epoki baroku:
Suita D – dur -Gaspar Sanz
Arii z wariacjami z „Il secondo libro di toccate canzone”- Girolamo Frescobadi
Suita d – moll – Robert de Visée
Suita d – moll – Lodovico Roncalli
„Pory roku”- transkrypcje na gitarę klasyczną 20 piosenek dla dzieci napisanych do słów
M. Konopnickiej przez Z. Noskowskiego.
oraz kompozycje własne „Preludia dekoracyjne” zeszyt I i II.