dr Irena Czubek-Davidson


Czubek-Davidson IrenaIrena Czubek-Davidson dyplom z wyróżnieniem uzyskała w Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie harfy prof. Bogumiły Lutak-Modrinić. Edukację muzyczną kontynuowała pod kierunkiem prof. Bogumiły Lutak-Modrinić na studiach podyplomowych krakowskiej Akademii Muzycznej. Swój warsztat muzyczny doskonaliła też biorąc czynny udział w kursach mistrzowskich Susan Mildonian, III Harp Syphosium w Amsterdamie, w I Dniach Harfy w Warszawie. Dokonała prawykonania i rejestracji utworów na harfę m.in. dla Związku Kompozytorów Krakowskich. Brała udział w nagrywaniu programów edukacyjnych dla dzieci w Telewizji Krakowskiej. Jako kameralistka współpracuje z wieloma zespołami instrumentalnymi i wokalnymi w Polsce i za granicą. Była współorganizatorem i solistką Sympozjum Harfowego organizowanego przez Akademię Muzyczną w Krakowie. Jest współzałożycielką niezwykłego tria “Celtic Triangel” (sopran, dudy szkockie, harfa  haczykowa) wykonującego muzykę szkocką i celtycką. W 2014 uzyskała stopień doktora w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. Obecnie pracuje jako harfistka Filharmonii Krakowskiej oraz jest asystentką w Akademii Muzycznej w Krakowie.