mgr Elżbieta Pohludka


Pohludka ElżbietaAbsolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Janiny Baster. Darząc szczególnym zainteresowaniem kameralistykę po uzyskaniu dyplomu związała się z Katedrą Kameralistyki w Akademii Muzycznej w Krakowie jako akompaniator na Wydziale Instrumentalnym w Katedrze Instrumentów Dętych, a przede wszystkim w Katedrze Wiolonczeli i Kontrabasu oraz na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Uczestniczyła czynnie w kursach mistrzowskich i licznych koncertach organizowanych przez Katedrę Kameralistyki, Katedrę Wiolonczeli i Kontrabasu i Wydział Wokalno – Aktorski. Swe umiejętności pianisty-kameralisty doskonaliła na kursach w Karpaczu i Dusznikach-Zdroju. Jako akompaniator współpracowała też z Filharmonią Krakowską oraz Letnią Akademią Muzyczną w Krakowie. Od 2007 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne w Zespole Przedmiotowym Fortepianu Obowiązkowego.