prof. Ewa Bukojemska


Bukojemska EwaProfesor tytularny, w latach 1982-2010 kierownik Katedry Fortepianu krakowskiej Akademii Muzycznej. Ukończyła studia pianistyczne u prof. Ludwika Stefańskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie, studiowała również w Paryżu jako stypendystka Rządu Francuskiego u Nadii Boulanger i Vlado Perlemutera. Na zaproszenie Nadii Boulanger prowadziła klasę fortepianu w Konserwatorium Amerykańskim w Fontainebleau (1975, 1976 i 1977), prowadziła też mistrzowskie kursy pianistyczne w Buenos Aires (1991), Niemczech (Buckow 1993), Meksyku (1994). Laureatka wielu nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych, m.in. czołowej nagrody w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Barcelonie (1971), nagrody „Laur Krakowskich Melomanów” w 1970, prestiżowej nagrody im.Lili Boulanger (Paryż 1975). Występuje w kraju i za granicą (w Austrii, Argentynie, Kanadzie, USA, Meksyku, w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Rosji, Szwecji, Czechach, Słowacji, Rumunii), z recitalami i koncertami z orkiestrą. Uczestniczyła w wielu festiwalach muzycznych, m.in. w Festiwalu Beethovenowskim w Bonn, Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach-Zdroju, Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Krakowskiej Wiośnie Muzyki, Poznańskiej Wiośnie Muzycznej, Spotkaniach Muzycznych w Baranowie Sandomierskim, festiwalach „Muzyka w Starym Krakowie” i „Chopin w barwach jesieni” w Antoninie. Dokonała wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, nagrała z Kają Danczowską płytę dla Polskich Nagrań. W roku 1995 zarejestrowała archiwalnie dla Polskiego Radia komplet 21 nokturnów F. Chopina. Posiada w swym repertuarze znaczące dzieła literatury pianistycznej od Bacha do XX wieku i wiele koncertów z orkiestrą. Koncertowała z wieloma znanymi dyrygentami, jak K. Missona, J. Katlewicz, A. Markowski, K. Teutsch, K. Kord, T. Strugała, A. Wit, S. Gałoński, J. Salwarowski, T. Bugaj, M. Pijarowski. Uprawiała również muzykę kameralną. Współpracowała jako edytor z Polskim Wydawnictwem Muzycznym przy opracowywaniu źródłowego wydania Dzieł Wszystkich Karola Szymanowskiego. Jest członkiem SPAM, Towarzystwa im. F.Chopina, Towarzystwa im. K.Szymanowskiego, polskiego oddziału European Pianists Teachers Association.