Plany pracy Katedry w roku 2018/2019


2019

Październik

21-23 Wykład i kurs mistrzowski Prof. Pascal Le Corre (Paryż)

Listopad

25 Recital Regina Chernychko
26 Wykład i kurs mistrzowski Regina Chernychko

2020

Luty

24-28 Sesja naukowa Muzyka Dalekiego Wschodu

Kwiecień

16-19 Sesja naukowa poświęcona Józefowi Haydnowi

Maj

18 Koncert sonat D. Scarlattiego

2018

Październik

14 Koncert w cyklu Portrety Kompozytorów Polskich:  Karol Szymanowski

21 Koncert w cyklu Portrety Kompozytorów Polskich:  Maraton dzieł Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Listopad

8 Koncert w cyklu Portrety Kompozytorów Polskich:  Maraton dzieł Ignacego Jana Paderewskiego w PSM w Cieszynie

11 Koncert w cyklu Portrety Kompozytorów Polskich:
Maraton dzieł Ignacego Jana Paderewskiego w auli AM Florianka

18 Koncert w cyklu Portrety Kompozytorów Polskich:  Maraton dzieł Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach

Grudzień

3-4 Wykład i kurs mistrzowski Prof. Ewa Osińska

13 Wieczór pamięci Prof. Henryka Sztompki

2019

Luty

27-3.03 Sesja naukowa i festiwal „ Muzyka Krajów Północy”
Wykład i kurs mistrzowski Prof. Einar Steen –Nøkleberg

Kwiecień

4-6 Prof. Ivan Klansky  (Praga)

Przewidziane Kursy w ramach programu Erasmus:

Sara Barayans – Wiedeń – I semestr
Katharine Vickerts – Frankfurt – II semestr
Prof. Katia Veekmans – Mastricht

Read more