Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych


ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU:

  • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI / specjalność: TEORIA MUZYKI
  • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI / specjalność: KOMPOZYCJA
  • DYRYGENTURA
  • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, absolwenci w roku akademickim 2019/20 proszeni są o zapoznanie ze zmianami  w zasadach przeprowadzania egzaminów dyplomowych dla kierunków studiów I i II stopnia, zamieszczonymi w pliku o nazwie: Zasady dyplomowania 21.05.2020