Konferencja Spektrum


Konferencja jest kontynuacją organizowanych corocznie od października 2012 roku sesji naukowych Studia Muzyki Elektroakustycznej. Dotyczy zagadnień łączących muzykę ze sztukami wizualnymi, ze szczególnym odniesieniem do spektrum dźwięku i zjawiska brzmieniowości w ujęciu sonorystycznym i spektralnym, a także problematyki barwy i jej obecności w wybranych formach współczesnej sztuki audiowizualnej.
Konferencja Spektrum / Spectrum Conference
13.10.2021
Sala Kameralna im. Marka Stachowskiego / Chamber Hall

PANEL 1

10.00 – 10.30
rejestracja / registration

10.30 – 11.00
prof. dr hab. Marek Chołoniewski (AMKP Kraków)
Spektralne spektrum / Spectral spectrum

11.00 – 11.30
Łukasz Stefański (Wydział Intermediów, ASP Kraków)
Nowe intonarumori spektralne – poszukiwanie przedmiotach codziennego użytku / New spectral intonarumori – searching for sound in everyday objects

11.30 – 12.00
mgr Andrzej Ojczenasz (AMKP Kraków)
Sela  – twórczość w dialogu ze spektrum / Sela – creativity in dilaogue with spectrum

12.00 – 12.30
mgr Dawid Przyczyna (AGH), Maria Szaciłowska, prof. dr hab. Marek Przybylski (AGH, Kraków), dr Marcin Strzelecki (AMKP Kraków), prof. dr hab. Konrad Szaciłowski (AGH, Kraków)
Dynamika systemów memrystywnych i harmonie muzyczne: nieoczekiwane związki / Dynamics of Memristive Systems and Musical Harmonies: Serendipitous Relationships

12.30 – 13.00
mgr Kacper Sokołowski (absolwent AMKP Kraków)
Tribute to Joybubbles – czyli o związkach między telefonią a spektralizmem / Tribute to Joybubbles – so about relations between telephony and spectralism

13.00 – 13.30
mgr Piotr Madej (Wydział Intermediów, ASP Kraków)
GOLEM – audiowizualny dialog z utworem literackim / GOLEM audiovisual dialogue with a literary work

13.30 – 14.00
mgr Krzysztof Kicior (UMFC Warszawa)
Spektrum w służbie materiałowi muzycznemu. Wybrane przykłady z twórczości własnej / Spectrum at the service of musical material. Selected examples from own activity.

14.00 -15.00
Przerwa / break

PANEL 2

15.00 – 15.30
mgr Maciej Walczak (AMGiK Łódź)
Okręgi spektralne / Spectral rings

15.30 – 16.00
mgr Viaczeslav Kyrylov (AMKP Kraków, UJ)
Negatywność i reprezentacja. Dwie medytacje nad piątym kwartetem op. 89 Horatio Radulescu / Negativity and representation. Two meditations on the fifth quartet, op. 89 by Horatio Radulescu

16.00 – 16.30
mgr Wojciech Stanisław Skowronek (studio Muruceramics UK)
Muruphone

16.30 – 17.00
Alessandro Tibo, Alberto Gatti, Valerio Orlandini, Dr Lorenzo Brusci
Metakompozycja oparta na głębokim uczeniu i generowanie muzyki uwarunkowane różnymi źródłami modalnymi / Deep learning driven metacomposition and generation of music conditioned by different modal sources (Aalborg University, MUSI-CO)
Machine learning

17.00 – 17.30
dr hab. Alicja Bilińska prof. ASP i dr hab. Grzegorz Biliński prof. ASP (ASP Kraków)
Sensterium Speculatio

17.30 – 18.00
Dyskusja

KONCERT 19.30
 • Włodzimierz Kotoński, Aela (1970) na taśmę (SEPR)
 • Leszek Hefi Wiśniowski, Elektrybałt (2020) na flety, elektronikę i saksofon sopranowy / for flutes, electronics and soprano saxophone
  Leszek Hefi Wiśniowski – flety, saksofon sopranowy, elektronika / flutes, eletronics, soprano saxophone
 • Andrzej Ojczenasz, Przedjutrznie (2021), na kwartet skrzypcowy i warstwę elektroakustyczną w wersji na wirtualny kwartet skrzypcowy i warstwę elektroakustyczną / Pramatins for string quartet and electronic layer, version for virtual string quartet and electronic layer
  Andrzej Ojczenasz
 • Krzysztof Kicior, vellichor (2020) na metapiano / for metapiano
  Krzysztof Kicior – fortepian i elektronika / piano and electronics
 • Piotr Madej, GoLEM Epilog (2021)
  Piotr Madej – live electronics
 • Jeremy Wexler, Choose your identity provider (2020)
  Jeremy Wexler – fixed media
 • Maciej Walczak Okręgi spektralne / Spectral rings (2021) VR
  Maciej Walczak – VR live
 • Marcin Strzelecki, Plądrofoniczne wariacje algorytmiczne na znany temat / Plunderphonic algorithmic variations on well known theme (2021)
 • GrupLab, Plejrek 288 (2021)
  Bożena Boba-Dyga, Mateusz Bednarz, Marek Chołoniewski, Laurent Estoppey, Leszek “Hefi” Wiśniowski, Damian Leśniak, Piotr Madej, Wojciech Skowronek, Łukasz Stefański, Marcel Windys i inni
Wstęp wolny!
Koordynacja konferencji: prof. dr hab. Marek Chołoniewski
Obsługa i transmisja: Dawid Makosz