Sylabusy


Akompaniament liturgiczny

LICENCJAT
akomp. R I sem I

akomp. R I sem II

akomp. R II sem I

akomp. R II sem II

akomp. R III sem I

akomp. R III sem II

MGR
akomp. R I sem I SUM

akomp. R I sem II SUM

akomp. R II sem I SUM

akomp. R II sem II SUM

Analiza dzieł muzyki religijnej

Analiza II rok sem L

Analiza II rok sem Z

Analiza III rok sem L

Analiza III rok sem Z

Biblijna Historia Zbawienia

Biblijna historia zbawienia

Chorał gregoriański

Cheironomia

Historia chorału

Schola I, I sem

Schola I, II sem

Schola II, I sem

Schola II, II sem

Semiologia

Teoria chorału

Chór

LICENCJAT
Chór I LIC sem. I

Chór I LIC sem.II

Chór II LIC sem. I

Chór II LIC sem. II

Chór III LIC sem. I

Chór III LIC sem. II

MGR
Chór I SUM sem. I

Chór I SUM sem. II

Chór II SUM sem. I

Chór II SUM sem. II

Czytanie partytur

Czytanie partytur 2015 I LIC sem. I i II

Czytanie partytur 2015 SUM sem. I i II

Dyrygowanie

LICENCJAT
Dyrygowanie II LIC sem. I

Dyrygowanie II LIC sem. II

Dyrygowanie III LIC sem. I

Dyrygowanie III LIC sem. II

MGR
DYRYGOWANIE I SUM sem I

DYRYGOWANIE I SUM sem II

DYRYGOWANIE II SUM sem I

DYRYGOWANIE II SUM sem II dyplom

Emisja głosu

LICENCJAT
Emisja głosu I LIC sem. I zbiorowa

emisja lic II sem.

emisja lic III sem.

emisja lic IV sem.

emisjalic V sem.

emisjalic VI sem.

MGR
emisja mgr I sem.

emisja mgr II sem.

emisja mgr III sem.

emisja mgr IV sem.

Estetyka muzyki

ESTETYKA MUZYKI – II sem

Fortepian

Fortepian I semn. L

Fortepian I semn. Z

Fortepian II semn. L

Fortepian II semn. Z

Harmonia

Harmonia funkcyjna I LIC sem. I

Harmonia funkcyjna I LIC sem. II

Harmonia funkcyjna II LIC sem. III

Harmonia funkcyjna II LIC sem. IV

Harmonia modalna R. III. s. l

Harmonia modalna R. III. s. lI

Historia Filozofii

Historia Filozofii

Historia kościoła

Historia Kościoła

Historia muzyki

ĆWICZENIA
Historia muzyki ćw. I rok sem L

Historia muzyki ćw. I rok sem Z

Historia muzyki ćw. II rok sem L

Historia muzyki ćw. II rok sem Z

Historia muzyki ćw. III rok sem L

Historia muzyki ćw. III rok sem Z

WYKŁAD
Historia muzyki wykł. I rok sem L

Historia muzyki wykł. I rok sem Z

Historia muzyki wykł. II rok sem L

Historia muzyki wykł. II rok sem Z

Historia muzyki wykł. III rok sem L

Historia muzyki wykł. III rok semZ

Historia muzyki organowej

Historia Muzyki Organowej semestr I

Historia Muzyki Organowej semestr II

Historia sztuki

Historia sztuki

Historia. Pedagogika kultury

Historia kultury

Pedagogika kultury

Improwizacja

Improw. R I sem I

Improw. R II sem I

Improw. R II sem II

Improw. R.I sem.II

Komunikacja społeczna

Komunikacja społeczna sem. L

Komunikacja społeczna sem. Z

Kontrapunkt

LICENCJAT
kontrapunkt 2015-2016 letni

Kontrapunkt R. III s. zimowy

MGR
Kontrapunkt fakul. SUM letni

Kontrapunkt fak.I SUM zimowy

Kształcenie słuchu

Kształcenie Słuchu I LIC sem.I

Kształcenie Słuchu I LIC sem. II

Kształcenie Słuchu II LIC sem.III

Kształcenie Słuchu II LIC sem. IV

Kultura muzyczna

Kultura muzyczna I sem. I

Liturgika

liturgika I sem. I

liturgika I sem. II

liturgika II sem. III

liturgika II sem. IV

Organoznawstwo

Organoznawstwo II sem. III

Organy

LICENCJAT
ORGANY I LIC letni

ORGANY I LIC zimowy

ORGANY II LIC letni

ORGANY II LIC zimowy

ORGANY III LIC letni

ORGANY III LIC zimowy

MGR
ORGANY I SUM letni

ORGANY I SUM zimowy

ORGANY II SUM letni

ORGANY II SUM zimowy

Praktyki akompaniament liturgiczny

LICENCJAT
praktyki akomp LIC II sem. I

praktyki akomp LIC II sem. II

praktyki akomp LIC III sem III

praktyki akomp LIC III sem. IV

MGR
praktyki akomp mgr I sem. I

praktyki akomp mgr I sem. II

praktyki akomp mgr II sem. III

praktyki akomp mgr II sem. IV

Praktyki chór

LICENCJAT
praktyki chór LIC II sem. I

praktyki chór LIC II sem. II

praktyki chór LIC III sem. I

praktyki chór LIC III sem. II

MGR
praktyki chór mgr I sem. I

praktyki chór mgr I sem. II

praktyki chór mgr II sem. III

praktyki chór mgr II sem. IV

Prawodawstwo Muzyki Liturgicznej

Prawodawstwo

Propedeutyka teologii

Propedeutyka

Prosem.seminarium

Proseminarium lic

Seminarium lic

Seminarium mgr

Socjologia

Socjologia III semn. Z

Technologia informacyjna

technologia informacyjna

Teologia a sztuka

Teologia a sztuka

Teologia muzyki

TEOLOGIA MUZYKI I sem

TEOLOGIA MUZYKI – II sem