dr Krzysztof Michałek


1984 w Wojniczu. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w trzech specjalnościach: dyrygentura chóralna w klasie prof. Stanisława Krawczyńskiego, muzyka kościelna w klasie organów I st. kwal. Marka Wolaka oraz nauczanie przedmiotów teoretycznych. Swoją edukację kontynuował na studiach podyplomowych w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów i improwizacji organowej prof. Juliana Gembalskiego, które ukończył w 2010 roku. W grudniu 2012 uzyskał tytuł doktora w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Brał udział w licznych kursach mistrzowskich oraz konkursach muzycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Koncertuje jako dyrygent i organista. W swoim dorobku posiada płyty CD z muzyką organową i wokalno-instrumentalną. Jest asystentem w Międzywydziałowym Instytucie Muzyki Kościelna krakowskiej Akademii Muzycznej, nauczycielem w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie, organistą w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie–Łagiewnikach oraz Bazylice Mariackiej w Krakowie a także dyrygentem chóru MUSICA EX ANIMA. Od 2010 roku jest Członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, a także federacji chóralnej Caecilianum. W tym samym roku został powołany do Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej. Miejsce szczególne w obszarze jego zainteresowań zajmują: improwizacja organowa, budownictwo organowe oraz muzyka Kościoła anglikańskiego.