s. dr hab. Susi Ferfoglia


Urodzona w Gorizia (Italia), ukończyła Konserwatorium Muzyczne „G. Tartini” w Trieście (Italia) w klasie fortepianu. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. dr. hab. Andrzeja Białko, Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” i Instytutu Liturgicznego PAT w Krakowie. Brała udział w kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez G. Boveta, O. Latry’ego, L. Tammingę, J. D. Christiego, Z. Szathmary’ego, D. Titteringtona. Jako organistka występowała na wielu festiwalach organowych w Polsce (VIII Oświęcimskie Recitale Organowe, Koncerty u św. Marcina w Krakowie, Muzyka w Starym Krakowie, Muzyczne spotkania na Wzgórzach Krzesławickich, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gregoriańskiej na Skałce „Ars Cantus Gregoriani”, Muzyka Młodych u Franciszkanów w Sanoku, Koncerty na Wawelu), Włoszech i Słowenii. W kraju rodzinnym występowała również jako akompaniatorka z zespołami kameralnymi i chórami. Współpracowała z zespołem Capella Cracoviensis w Krakowie wykonując partię basso continuo. Jako pedagog pracuje w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. ks. kard. F. Macharskiego w Krakowie oraz w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej UPJPII w Krakowie, gdzie prowadzi klasę organów, a także zajęcia z historii i praktyki chorału gregoriańskiego. Na tejże Uczelni prowadzi również wykłady z zakresu pedagogiki kultury oraz historii kultury i cywilizacji. Od roku 2006 prowadzi zespół wokalny Flores Rosarum, który wykonuje chorał gregoriański oraz utwory średniowiecznej mistyczki Hildegardy z Bingen. Od września 2009 r. do lutego 2010 r. przebywała na urlopie naukowym w Francji (Paryż i Rouen), gdzie doskonaliła swoje umiejętności z zakresu gry i historii muzyki francuskiej barokowej i romantycznej u profesorów takich jak: F. Menissier, D. Roth, J.I. Hameline.  Wraz z Collegium Zieleński uczestniczy w nagrywaniu wszystkich dzieł Mikołaja Zieleńskiego (Offertoria i Communiones Totus Anni 1611). Uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym UJ.