prof. dr hab. Wiesław Delimat Kierownik Katedry


Delimat Wiesławur. 1966 r. Absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Jana Jargonia i dyrygentury prof. Jerzego Katlewicza. W tej samej uczelni przeprowadził przewód kwalifikacyjny I stopnia (2001) oraz przewód habilitacyjny (2008), obydwa w zakresie dyrygentury. Jako organista, kameralista oraz dyrygent koncertował w większości krajów Europy, a także w USA, Chinach, Izraelu i Japonii. Występował z wieloma renomowanymi zespołami orkiestrowymi oraz chóralnymi, do których należą m.in; Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra i Chór Filharmonii Krakowskiej, Capella Cracoviensis, NOSPR, EuropaChorAkademie. W latach 1994-1999 był dyrygentem Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2000 powołał do istnienia chór kameralny Kantorei Sankt Barbara oraz orkiestrę L’Estate Armonico. Z zespołami tymi wykonał w kraju i zagranicą kilkadziesiąt dzieł wokalno-instrumentalnych różnych epok i stylów oraz dokonał wielu nagrań radiowych i płytowych. Wiesław Delimat jest profesorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (obecnie także zastępcą dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej) oraz dyrektorem Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Ponadto pełni funkcje wiceprzewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej oraz prezesa zarządu głównego Federacji Caecilianum. Od roku 1986 jest organistą kościoła św. Marka w Krakowie. Za swoją działalność pedagogiczną, artystyczną oraz organizacyjną został wyróżniony wieloma odznaczeniami. Najcenniejszym z nich jest Order św. Sylwestra, nadany przez Papieża Benedykta XVI.

Obszar badań naukowych: dyrygentura chóralna i orkiestrowa, wykonawstwo muzyki organowej, improwizacja.