ks. prof. dr hab. Andrzej Zając


Urodzony w 1944 r., muzykolog, pedagog, dyrygent chóralny, profesor sztuk muzycznych. Studia teologiczne odbył w Instytucie Teologicznym w Tarnowie (1963-1969), muzykologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1972-1977), doktorat (1995), habilitację (2000) i przewód profesorski (2004) z dyrygentury chóralnej uzyskał na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Tytuł profesora sztuk muzycznych otrzymał z rąk prezydenta RP w 2005. Od 2005 profesor nadzwyczajny sztuk muzycznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie, profesor muzyki kościelnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pała II – sekcja w Tarnowie, wykładowca w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie (od 1978), założyciel Chłopięcego Chóru Katedralnego „Pueri Cantores Tarnovienses” przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie i jego dyrygent w latach 1981 – 2008. Założyciel Polskiej Federacji „Pueri Cantores” (1992), obecnie jej honorowy prezydent.

Obszar badań naukowych: myśl teologiczna o muzyce kościelnej, teologiczne i liturgiczno-prawne zagadnienia dotyczące muzyki w liturgii Kościoła, teologiczne i kulturowe aspekty funkcji chóru w liturgii, chóralna muzyka liturgiczna, wprowadzenie w problematykę badań muzykologicznych ze szczególnym uwzględnieniem religijnej kultury muzycznej.