dr hab. Włodzimierz Siedlik


Siedlik WłodzimierzAbsolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z najwyższym wyróżnieniem), Instytutu Liturgicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem) oraz Podyplomowego Studium Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (dyplom z wyróżnieniem). W 1990 został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chórów w Poznaniu. Był dyrektorem Centrum Paderewskiego w Tarnowie (1990-1992). W 1991 roku założył Tarnowską Orkiestrę Kameralną. Pełnił funkcję dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Tarnowie (1992-1996). W latach 1990-1994 został radnym Rady Gminy Tarnów, a w kadencji 1994-1998 piastował funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów. Od 1994 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Liturgicznym PAT w Krakowie. Podczas swojej działalności dyrygenckiej z Chórami: Cantus, Psalmodia PAT, Chórem UJ uzyskał wiele nagród polskich i zagranicznych. Od 1995 roku pełni funkcję Dyrektora i Kierownika Artystycznego Chóru Polskiego Radia w Krakowie. W 2001 roku otrzymał nagrodę im. Jerzego Kurczewskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dyrygentury przyznawaną przez Kapitułę pod honorowym patronatem Profesora Krzysztofa Pendereckiego. W 2002 roku przeprowadził przewód doktorski w Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2008 roku otrzymał najwyższe radiowe wyróżnienie „Złoty Mikrofon” za propagowanie muzyki polskiej w kraju i zagranicą.

Obszar badań naukowych: chorał gregoriański we współczesnej partyturze chóralnej, chóralna muzyka XX wieku.