ks. prof. dr hab. Jan Józef Janicki – Kierownik Katedry


Ks. prof. dr hab. Jan Józef Janicki – ur. 1946 r. w Słomnikach. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach (1964-1970) i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1971-1972), doktorat w Pontificio Istituto Liturgico w Rzymie (1977), habilitacja w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1992), docent w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1995), profesor nadzwyczajny PAT Kraków (2000), profesor (belwederski) nauk teologicznych – Warszawa 2004. Autor ponad 200 publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym, oraz paru książek, m. in.: Misterium Paschalne w Mszale Rzymskim Pawła VI, Warszawa 1992; Msza święta. Liturgiczne ABC, Warszawa 1993; „Pamiątka Pana” w Ziemi Świętej, Poznań 1993; U początków liturgii Kościoła, Kraków 2002; Kultury antyczne w liturgii chrześcijańskiej, Kraków 2003 i 2007 (wyd. II). Obszar badań naukowych: liturgia Kościoła starożytnego, życie religijno-liturgiczne parafii Małopolski.