dr Regina Chłopicka, profesor emerytowany Akademii Muzycznej


Teoretyk muzyki, emerytowany profesor Akademii Muzycznej.

Obszar zainteresowań:
– polska muzyka współczesna
– teatr muzyczny XX wieku
– sacrum i profanum w muzyce
– topos śmierci w muzyce
– W. Lutosławski, K. Penderecki