mgr Krzysztof Droba (1946-2017)


Droba KrzysztofTeoretyk muzyki, krytyk, pedagog od czasu studiów związany z macierzystą Akademią Muzyczną w Krakowie. W latach 1975-1989 zajmował się stworzonymi przez siebie festiwalami „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” w Stalowej Woli, „Wrzesień Muzyczny na Zamku w Baranowie” i „Collectanea” w Sandomierzu, na których m.in. formowało się pokolenie młodych kompozytorów polskich („pokolenie stalowowolskie”) i przedstawiana była twórczość niezależnych kompozytorów z ówczesnego ZSRR, zwłaszcza litewskich. Od 1989 przewodniczy (ze strony polskiej) Polsko-Litewskim Konferencjom Muzykologicznym, w latach 1990-2000 był członkiem kuratorium „Kulturförderverein Buckower Begegnungen” (Niemcy).
Wieloletni członek Zarządu i Prezydium Związku Kompozytorów Polskich (2003-2007 wiceprezes), członek Komisji Programowej MFMW „Warszawska Jesień” (od 1997), członek honorowy Związku Kompozytorów Litwy.
Autor artykułów, szkiców, referatów o muzyce współczesnej tłumaczonych na wiele języków (angielski, duński, francuski, grecki, hiszpański, litewski, niderlandzki, niemiecki, rosyjski, słowacki), redaktor wydawnictw naukowych. Opublikował: “Warszawska Jesień” w zwierciadle polskiej krytyki muzycznej. Antologia (Warszawa 2007), “Chopinspira”. Współcześni kompozytorzy polscy o Chopinie (Warszawa 2009), Odczytywanie na nowo. Rozmowy z Mieczysławem Tomaszewskim (Kraków 2011), Spotkania z Eugeniuszem Knapikiem (Katowice 2011)
Nagrodzony m.in. Doroczną Nagrodą MKiDN, uhonorowany m.in. odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Gloria Artis”, medalem „Lithuania et Polonia – Humanizm Integralny/Integralus Humanizmas XXI”, Orderem Wielkiego Księcia Giedymina (najwyższym litewskim odznaczeniem państwowym).