prof. dr hab. Stanisław Krawczyński – p.o. Kierownika Katedry


Krawczyński StanisławUkończył studia w krakowskiej PWSM w 1979 roku. Pełnił funkcję kierownika Chóru Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, a następnie Chóru Filharmonii Krakowskiej. Pod jego kierownictwem zespoły te występowały m.in. w Teatro alla Scala w Mediolanie, w Teatro Regio w Turynie, Academia di Santa Cecilia w Rzymie, sali koncertowej UNESCO w Paryżu, Beethovensaal w Stuttgarcie, Brucknerhaus w Linzu. W latach 1986-2008 związany był jako dyrygent z zespołem Capellae Cracoviensis, obejmując jednocześnie kierownictwo Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej. Był dyrygentem i inicjatorem powstania Krakowskiego Chóru Kameralnego, który swą działalnością trwale wpisał się w osiągnięcia polskich zespołów chóralnych. Występował w znaczących europejskich ośrodkach kultury oraz na festiwalach muzycznych w wielu krajach świata. Jako chórmistrz współpracował ze słynnymi dyrygentami, m.in. Z. Mehtą, K. Pendereckim, H. Rillingiem, W. Rowickim, D. Shalomem, S. Wisłockim i wieloma innymi. Dokonał prawykonań nowo odkrytych dzieł A. Brucknera oraz utworów kompozytorów polskich: H.J. Botora, Z. Bujarskiego, H.M. Góreckiego, R. Maciejewskiego, R. Palestra, M. Stachowskiego, P. Szymańskiego. Uczestniczył jako juror w licznych międzynarodowych konkursach dyrygenckich. Dokonał nagrań dla polskich i zagranicznych firm płytowych. Z jego inicjatywy w krakowskim środowisku chóralnym pojawiły się nowe formy wzajemnej współpracy zespołów i dyrygentów. Zorganizowano liczne konkursy, warsztaty, spotkania i festiwale, w których uczestniczyły chóry oraz dyrygenci z całego regionu Małopolski. W 1995 zosta powołany na stanowisko kierownika Zakładu a następnie Katedry Chóralistyki, w 1999 został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2005 roku pełni funkcję rektora Akademii.