dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC, prof. AMKP


fot. Tadeusz Fidecki

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina (obecnie UMFC) na Wydziale Wychowania Muzycznego, Sekcja Rytmiki. Prowadzi zajęcia rytmiki, kompozycji ruchu, metodykę nauczania rytmiki oraz proseminarium metody Dalcroze’a. Obecnie pracuje na stanowisku profesora Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie jest kierownikiem Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej. Związana była także z Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie.
Ważnym obszarem jej działalności w latach 1999-2014 była  współpraca z Wydawnictwem Edukacyjnym Zofii Dobkowskiej „Żak”. Jest autorką części muzycznej kilku cykli podręczników edukacji wczesnoszkolnej, podręczników do zerówki, licznych publikacji metodycznych dla nauczycieli (w sumie kilkadziesiąt pozycji) oraz redaktorem muzycznym 17 płyt stworzonych na zamówienie wydawnictwa. We wspomnianych latach prowadziła ożywioną działalność metodyczną (warsztaty muzyczno-ruchowe na terenie całej Polski) i działalność w zakresie upowszechnienia edukacji muzycznej, zwłaszcza związanej z metodą Emila Jaques-Dalcroze’a. Jest również kompozytorką piosenek dla dzieci (Wydawnictwo Edukacyjne „Żak”, Wydawnictwo Szkolne PWN, Edukacja Polska).
W sferze jej bezpośrednich zainteresowań leży zagadnienie możliwości przekazu istoty dzieła muzycznego poprzez ruch ciała. Zagadnienie to stanowi główny przedmiot rozważań przedstawionych w publikacji Muzyka, ruch, forma. Interpretacja ruchowa w metodzie Dalcroze’a jako środek przekazu formy dzieła muzycznego wydanej w 2009 roku przez wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. We współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca wraz z dr Agnieszką Widlarz prowadzi badania dotyczące recepcji i rozwoju metody Dalcroze’a w Polsce w latach 1907-1939.
Prowadzi intensywną działalność organizacyjną na uczelni  warszawskiej i krakowskiej. Organizuje sesje naukowe, seminaria, wykłady oraz warsztaty mające na celu wymianę doświadczeń pedagogów pracujących metodą Dalcroze’a.

magdalena.stepien@amuz.krakow.pl