dr Marcin Strzelecki


Kompozytor i teoretyk muzyki. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie teorii prof. Reginy Chłopickiej oraz w klasie kompozycji prof. Anny Zawadzkiej-Gołosz. W roku 2002 studiował w Królewskim Konserwatorium w Brukseli w ramach programu Socrates/Erasmus. Brał udział w warsztatach muzyki komputerowej Centre Acanthes organizowanych w Krakowie przez paryski instytut IRCAM. Jest autorem kompozycji tradycyjnych jak i instalacji multimedialnych oraz dzieł konceptualnych. W latach 2004-2005 brał udział w europejskim programie RADAR koordynowanym przez Venice International University. Prezentował swoje instalacje podczas wystaw towarzyszących jubileuszowemu 50-temu Biennale Sztuki w Wenecji w roku 2003. Obok działań twórczych jest również zaangażowany w aktywność naukową i dziennikarstwo. Prowadzi badania w zakresie kognitywnej psychologii słyszenia, cybernetyki i muzycznej stylometrii. Na międzynarodowych konferencjach prezentuje metody badawcze z zastosowaniem zaawansowanych technik przetwarzania informacji oraz tak zwanej sztucznej inteligencji. Jest autorem programów komputerowych znajdujących zastosowanie zarówno w pracy badawczej jak i w twórczości artystycznej. Jako krytyk muzyczny publikuje artykuły i recenzje, m. in. w Gazecie Krakowskiej, Gazecie Wyborczej i Twojej Muzie.