dr Kinga Kiwała


Kiwała KingaTeoretyk muzyki, filozof, adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie. Interesuje się polską muzyką współczesną, problematyką sacrum w muzyce, filozofią i estetyką muzyki (przede wszystkim fenomenologią). Jej badania posiadają charakter interdyscyplinarny – dotyczą relacji między muzyką a słowem, muzyką a filozofią, estetyką, muzyką i innymi sztukami. W 2013 opublikowała monografię Dzieło symfoniczne w perspektywie polskich koncepcji fenomenologicznych. Lutosławski. Górecki. Penderecki. W dorobku naukowym posiada liczne artykuły naukowe w języku polskim, angielskim, niemieckim i włoskim, a także udział w konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą (Bratysława, Lizbona, Wilno, Kowno, Lukka, Canterbury, Drezno). Kilkakrotnie nagrodzona i wyróżniona m. in.: Nagrodą Marszałka Województwa Małopolskiego PRAESIGNIS za najlepszą pracę magisterską, Nagrodą Miasta Krakowa w dziedzinie „Prace dyplomowe – kultura i sztuka”, Nagrodą Marszałka Województwa Małopolskiego Ars quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury za realizowany wraz z prof. Teresą Malecką projekt Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II.

Publikacje