dr Iwona Sowińska-Fruhtrunk


fot. Aleksandra Flach

Asystent naukowy w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie i College of Musical Arts w Bowling Green State University w Ohio. Do 2010 roku prowadziła działalność dyrygencką, pracując na stanowisku dyrygenta-asystenta w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie oraz przygotowując premiery operowe m.in. Ubu Rex K. Pendereckiego w Teatro Colón w Buenos Aires, Dama pikowa P. Czajkowskiego w Operze Krakowskiej, Napój miłosny G. Donizettiego w Opera Nova w Bydgoszczy, Magiczny Doremik M. Ptaszyńskiej w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie. Obecnie zajmuje się wyłącznie działalnością naukową, publikując  i uczestnicząc w licznych konferencjach (m.in. w Helsinkach, Canterbury, Jerozolimie, Londynie, Wiedniu, Belgradzie, Klużu-Napoce). Ponadto realizuje projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki „Preludium 11” pt. Reprezentacja muzyczna we współczesnej estetyce, filozofii i semiotyce. Twórczość Arnolda Schönberga wobec kategorii reprezentacji. Ukończona w 2018 roku praca doktorska także ogniskuje się wokół zagadnień mimesis           i reprezentacji muzycznej w wybranych dziełach Arnolda Schönberga. Do kręgu jej zainteresowań należą zagadnienia estetyki muzycznej, związane głównie z kategoriami reprezentacji i ekspresji muzycznej, twórczością drugiej szkoły wiedeńskiej, a także współczesną muzyką polską.

Publikacje:

  • Doświadczenie muzyki, doświadczenie w muzyce. Refleksje na podstawie książki ‘Przeciw muzykologii niewrażliwej’ Macieja Jabłońskiego, „Teksty Drugie”, 5 [155]/2015, „25 lat Tekstów Drugich”, Instytut badań Literackich PAN, Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, Warszawa 2016;
  • Doświadczenie Zagłady w „Ocalałym z Warszawy” op. 46 Arnolda Schönberga: geneza, dzieło, interpretacja, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ”, 29 (2/2016);
  • The Experience of Space in Music: Some Thoughts About the Ontological Status of a Musical Work [w:] Spatiality and Temporality: An Interdisciplinary Approach, red. Ingrida E. Žindžiuvienė, Interdisciplinary Research Foundation Press, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-943632-1-5;
  • Arnold Schoenberg’s Dodecaphonic System as a Representation of an Artistic Utopia [w:] More after More. Essays Commemorating the Five-Hundredth Anniversary of Thomas More’s ”Utopia”, tom I serii anglojęzycznej Frontiers of Nowhere, red. Ksenia Olkusz, Michał Kłosiński, Krzysztof M. Maj, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków 2016, publikacja udostępniona w OpenAccess;
  • 13th International Congress on Musical Signification „Sound and Subject through Ages: Musical Meanings in Narratives, Topics and Technologies” w Canterbury i w Londynie, 4-7 kwietnia 2016, „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje”, Akademia Muzyczna w Krakowie, 10/2017;
  • Intellectual Play and Intellectual Pleasure: Various Aspects of Musical Representation in Arnold Schoenberg’s Atonal and Dodecaphonic Works, [w:] Musica movet: affectus, ludus, corpus, University of Arts, Belgrad 2018, w druku;
  • Różnica i powtórzenie jako aspekty reprezentacji w Variationen für Orchester op. 31 Arnolda Schönberga, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ”, Kraków 37/2018 (wersja anglojęzyczna w przygotowaniu);
  • Zagłada w myśli Jana Pawła II i twórczości Arnolda Schönberga, [w:] Prawa człowieka. Prawa narodów, red. Z. Zarębianka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2018, w druku;
  • Experience of the Holocaust in Music: Examining the Case of Arnold Schoenberg’s ‘A Survivor from Warsaw’ Op. 46, „Język – Szkoła – Religia”, Gdańsk 2018, w druku.