dr Ewa Wójtowicz


W latach 1991-2000 pracowała jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych w krakowskich średnich szkołach muzycznych (Państwowym Liceum Muzycznym im. F. Chopina i Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego). Od kilkunastu lat związana z Katedrą Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia z zakresu analizy dzieła muzycznego, literatury muzycznej i historii muzyki XIX i XX wieku, a także kształcenia słuchu (w oparciu o przykłady z literatury muzycznej). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół muzyki polskiej XX wieku. Zajmowała się między innymi twórczością Tomasza Sikorskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Stefana Kisielewskiego, a ostatnio Ludomira Michała Rogowskiego. Twórczość symfoniczna tego zapomnianego kompozytora była tematem pracy doktorskiej, na podstawie której powstała książkaLudomir Michał Rogowski. Sylwetka życia i twórczości, wydana przez Akademię Muzyczną w Krakowie w roku 2009.


Publikacje