Efekty kształcenia kierunków i specjalności Instytutu Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki


2017-2018

Efekty kształcenia dla kierunku studiów dyrygentura. Studia pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów dyrygentura. Studia drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów kompozycja i teoria muzyki. Studia pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów kompozycja i teoria muzyki. Studia drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki

Uchwała Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie efektów kształcenia


2016-2017

Efekty kształcenia dla kierunku studiów dyrygentura. Studia pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów dyrygentura. Studia drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku kompozycja i teoria muzyki, specjalność: kompozycja. Studia pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku kompozycja i teoria muzyki, specjalność: kompozycja. Studia drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów kompozycja i teoria muzyki, specjalność: teoria muzyki. Studia pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów kompozycja i teoria muzyki, specjalność: teoria muzyki. Studia drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki