Instytut Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki


Od dnia 01.10.2019 r. w związku z nową strukturą uczelni Instytut zakończył dotychczasową działalność.


Dyrektor
prof. dr hab. Lidia Matynian

Instytut Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki jest w prostej linii kontynuatorem misji Wydziału Pedagogicznego,  kształcącego nauczycieli i chórmistrzów w krakowskiej Akademii Muzycznej, od 1945 roku.

Późniejsze nazwy Wydziału:
Wydział Wychowania Muzycznego;
Wydział Edukacji Muzycznej;
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej.

 Dziekani:

1.09.1945  Prof. Stanisław Wiechowicz – zmarł 12.05 1963 r.
1.09.1963 – 31.08.1978  doc. Adam Rieger
1.09.1978 – 31.08.1981  doc. Zofia Burowska
1.09.1981 – 31.08.1987  doc. Maria Kochaj
1.09.1987 – 31.08.1990  st. wykł. Jacek Targosz
1.09.1990 – 31.08.1996  prof. Maria Kochaj
1.09.1996 – 31.08.1999  prof.dr  Jerzy Kurcz
1.09.1999 – 31.08.2002  prof. Stanisław Krawczyński
1.09.2002 – 2004  ad. (kw.II st.)  Lidia Matynian

***

16 kwietnia 2004 r. nastąpiło połączenie Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej z Wydziałem Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Powstał nowy Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej. W miejsce wydziałów powołano dwa Instytuty: Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki oraz Instytut Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej.            

            23 stycznia 2009 r. Senat Akademii wraz z Papieską Akademią Teologiczną (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) powołał Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej.

            W związku z uruchomieniem studiów w specjalności rytmika, 1 października 2012 r. Instytut przyjął nazwę Instytut Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki.

Dyrektorzy Instytutu:

1.09.2004 – 31.08.2008  ad (kw.II st.)   Adam Korzeniowski
1.09.2008 – 31.08.2012  ad (kw.II st.)   Jan Jazownik
1.09.2012 –  prof. dr hab. Lidia Matynian – nadal

***

Instytucie Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki prowadzone są studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z możliwością realizacji specjalności:

Studia I stopnia – Rytmika
Studia II stopnia – Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno–instrumentalnych, Prowadzenie orkiestr dętych, Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych, Rytmika

***

W ramach Instytutu działają dwie Katedry:
Katedra Chóralistyki – Kierownik dr hab. Włodzimierz Siedlik
Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych – Kierownik prof. dr hab. Jan Jazownik

***

Kontakt:
Dyrektor Instytutu  – Prof.dr hab. Lidia Matynian
lidia.matynian@amuz.krakow.pl
Dziekanat  – mgr Dorota Odorowicz
dorota.odorowicz@amuz.krakow.pl