Pieśni cerkiewne – red. Stanisław Krawczyński


Zawartość/Contents:

Maryia Yanushkevich Wprowadzenie – omówienie pieśni
Igor Jankowski Да молчит всякая плоть. Hymn Wielkiej Soboty (S., MS., A., T., Bar., B.)
Henryk Jan Botor Херувимская песнь (S., A., T., B.)
Piotr Jańczak Достойно есть (S., A., T., B.)

Redakcja/Editor: Stanisław Krawczyński
Edycja nut – autor tekstów/Score – introduction: Maryia Yanushkevich
Obsada/arrangement: 4- lub 6-głosowy chór mieszany/four- or six-voice mixed choir

Kraków 2020, ilość stron/number of pages: 35, format/size: A4, okładka kartonowa/cardboard cover, ISMN 979-0-801522-18-4

Cena/Price: 42 zł brutto