Natalia Szwab – Surkonwencjonalizm Pawła Szymańskiego. Idee i muzyka


Postmodernizm byłby taką tendencją w muzyce (…), która niejako w centrum uwagi umieszcza odwoływanie się do tradycji w poczuciu pewnego zużycia się i niemożności kreowania rzeczy nowych. Jednocześnie odwoływanie się do tej tradycji odbywa się z jakiegoś innego poziomu świadomości, a więc w sposób różny: albo ironiczny, albo paradoksalny; mówiąc metaforycznie – jest jakiś cudzysłów, jakaś gra. To z kolei jest chyba zbieżne z ideą postmodernizmu w architekturze, gdzie powracają pewne elementy tradycji, ale nie są one koherentną próbą kontynuacji jakiegoś dawniejszego stylu, tylko stanowią grę konwencjami, grę ułudami, złudzeniami. Czy moja muzyka się w to wpisuje? Jeżeli ktoś mówi, że tak, ja przyjmuję to za dobrą monetę.
Paweł Szymański w rozmowie z autorką, listopad 2009.

Kraków 2020, ilość stron/number of pages: 404, format/size: B5, okładka miękka/paperback, ISBN 978-83-62743-92-6, książka w języku polskim/book in Polish
Cena/Price: 52,50 PLN