Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Senat


08.07.2020

UCHWAŁA nr 2/2020 

Prezydium
Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego –
Akademii Muzycznej w Krakowie
z dnia 8 lipca 2020 roku

w sprawie

zgłoszenia przedstawicieli Studentów do Senatu
Akademii Muzycznej w Krakowie na okres
kadencji 2020-2024

Działając  na podstawie  Załącznika nr 3 do Statutu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 9 lipca 2019 roku (z późn. zm.) Rozdział 3 §14 ust. 2; §18 ust. 1 oraz w oparciu o §9 ust. 2 pkt 9 Regulaminu Samorządu Studenckiego, Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego uchwala co następuje:

§1

Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej
w Krakowie zgłasza przedstawicieli Studentów do Senatu na okres kadencji 2020-2024. Są nimi:

Jakub Kędzior
Izabela Kociołek
Yarema Korolyshyn
Klaudia Łoboda
Mariana Poltorak
Joanna Stolarska
Beata Zawiła

p.o. Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
Joanna Stolarska


 

07.07.2020

Szanowni Państwo,
zgodnie z regulaminem Samorządu Doktorantów przedstawicielem doktorantów w Senacie zostaje Pani:

mgr Karolina Dąbek


29.06.2020

OW-I WYNIKI WYBORÓW

Lista przedstawicieli do Senatu w grupie pracowniczej Prof+ProfAM

prof. dr hab. Rafał Delekta
dr hab. Magdalena Długosz, prof. AM
dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AM
prof. dr hab. Lidia Matynian
dr hab. Włodzimierz Siedlik, prof. AM
prof. dr hab. Wojciech Widłak
prof. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz

Lista przedstawicieli do Senatu w grupie pracowniczej DrHab+Dr+Mgr OW-I

dr hab. Mateusz Bień
dr hab. Agnieszka Draus
dr Andrzej Korzeniowski

mgr Paulina Karp
p/o Przewodniczącej Podkomisji Wyborczej OW-I


28.06.2020

OW-II   WYNIKI WYBORÓW

Lista Przedstawicieli do Senatu w grupie pracowniczej: Prof+ProfAM OW-II

prof.dr hab. Kalinowski Marek
prof.dr hab. Krauzowicz Paweł
prof.dr hab. Łapiński Zdzisław
prof.dr hab. Matusik Benedykt
prof.dr hab. Mleczko Marek
prof.dr hab. Mulak Wacław
prof.dr hab. Pikul Andrzej
prof.dr hab. Pisarski Janusz
prof.dr hab. Sochacki Janusz
prof.dr hab.Stolarczyk Zdzisław
prof. Szlezer Mieczysław

Lista Przedstawicieli do Senatu w grupie pracowniczej: DrHab+Dr+Mgr OW-II

dr hab. Dziad Michał
dr hab. Gardoń-Preinl Monika
dr hab. Kędra Milena
dr hab. Lato Piotr
dr hab. Sielski Mariusz

dr hab. Oriana Masternak
Przewodnicząca Podkomisji Wyborczej OW-II


23.06.2020

OW-III   WYNIKI WYBORÓW

Lista Przedstawicieli do Senatu w grupie pracowniczej: Prof+ProfAM+DrHab OW-III

prof. dr hab. Zdzisław Madej
prof. dr hab. Agnieszka Monasterska


Lista Przedstawicieli do Senatu w grupie pracowniczej: Dr+Mgr OW-III

dr hab. Jacek Ozimkowski

dr Ewelina Markiel


OW-V   WYNIKI WYBORÓW

Lista przedstawicieli do Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: administracja OW-V

inż. Nowak Anna
inż. Rymarczyk Krzysztof

Podkomisja Wyborcza OW5
mgr Adriana Chmura, mgr Elżbieta Rosiecka, mgr Czesława Zawrotniak