Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rada Wydziału


14.07.2020

Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego głosowania, kandydatem, który otrzymał bezwzględną większość głosów i  został wyłoniony na funkcję Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego jest dr hab. Jacek Ozimkowski.
dr Ewelina Markiel

13.07.2020

We wtorek 14 lipca 2020 r. o godz.20.00-20.15 odbędzie się głosowanie mające na celu wyłonienie osoby na funkcję Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego.

dr Ewelina Markiel


Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzenia procedury wyłonienia osoby do pełnienia funkcji Dziekana kandydatem, który uzyskał bezwzględną większość głosów i tym samym został wyłoniony na funkcję Dziekana Wydziału Instrumentalnego jest dr hab. Mariusz Sielski.


11.07.2020

OW-I WYNIKI WYBORÓW

Lista przedstawicieli do Rady Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej w grupie pracowników Prof+ProfAM+DrHab:

dr hab. Mateusz Bień
dr hab. Renata Borowiecka
prof. dr hab. Marek Chołoniewski
dr hab. Marcel Chyrzyński
prof. dr hab. Rafał Delekta
dr hab. Magdalena Długosz, prof. AM
dr hab. Agnieszka Draus
dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AM
prof. dr hab. Jan Jazownik
dr hab. Anna Kalarus
prof. dr hab. Lidia Matynian
dr hab. Krzysztof Michałek
dr hab. Michał Pawełek
dr hab. Monika Płachta
dr hab. Paweł Przytocki
dr hab. Maciej Tworek
prof. dr hab. Wojciech Widłak
prof. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz

Lista przedstawicieli do Rady Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej w grupie pracowniczej Dr+Mgr

mgr Paulina Karp
dr Andrzej Korzeniowski
dr Andrzej Mądro
mgr Klaudia Romek
dr Ewa Siemdaj
dr Marcin Strzelecki

Lista przedstawicieli z ramienia studentów do Rady Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Michał Dorman
Maurycy Grabowski
Jakub Kędzior
Izabela Kociołek
Yarema Korolyshyn
Joanna Stolarska

mgr Paulina Karp
p/o Przewodniczącej Podkomisji Wyborczej OW-I


09.07.2020

Uprzejmie informuję, że głosowanie o nazwie Wydział II – zgłaszanie kandydatów na funkcję Dziekana odbędzie się w dniu 10.07. o godz. 19.30-19.45.

Kolejne głosowanie o nazwie Wydział II – wyłonienie osoby na funkcję Dziekana zaplanowano na dzień 13.07. na godz. 9.00-9.15. W razie potrzeby (konieczność uzyskania bezwzględnej większości głosów) organizowane będą dalsze głosowania w odstępie czasowym pełnej godziny (10.00, 11.00, 12.00, 13.00 itd.).

dr hab. Piotr Różański


06.07.2020

Lista Przedstawicieli do Rady Wydziału w grupie pracowniczej Prof+ProfAM+DrHab OW-II:

1. Armatys-Borelli Anna; dr hab.
2. Augustyn Danuta; dr hab.
3. Cierpik Sławomir; dr hab.
4. Czubek-Davidson Irena; dr hab.
5. Dziad Michał; dr hab.
6. Gardoń-Preinl Monika; dr hab.
7. Golonka Wacław; dr hab.
8. Kalinowski Jan; dr hab.
9. Kędra Milena; dr hab.
10. Kęska Gajusz; dr hab.
11. Kominek Bartłomiej; dr hab.
12. Krauzowicz Paweł; prof.dr hab.
13. Lato Piotr; dr hab.
14. Łapiński Zdzisław; prof. dr hab.
15. Łypik-Sobaniec Barbara; dr hab.
16. Machnik Piotr; dr hab.
17. Masternak Oriana; dr hab.
18. Nagy Michał; dr hab.
19. Orzechowska Renata; dr hab.
20. Pilch Zbigniew; dr hab.
21. Różański Piotr; dr hab.
22. Sielski Mariusz; dr hab.
23. Sobaniec Tomasz; prof. dr hab.
24. Suruło Wiesław; dr hab.
25. Szlezer Marek; dr hab.
26. Szlezer Mieczysław, prof.
27. Urbanek-Kalinowska Beata; dr hab.
28. Wilińska-Tarcholik Monika; dr hab.

Lista Przedstawicieli do Rady Wydziału w grupie pracowniczej: Dr+Mgr OW-II:

1. Borowicz Barbara; dr
2. Fluda-Tkaczyk Wioletta; mgr
3. Groborz Wojciech; dr
4. Kowal Piotr; dr
5. Lipień Damian; dr
6. Mocek Aleksander; dr
7. Nędza Łukasz; dr
8. Ślusarczyk Marcin; dr
9. Ślusarczyk Tomasz; dr

dr hab. Oriana Masternak
Przewodnicząca Podkomisji Wyborczej OW-II


OW-III  WYNIKI WYBORÓW

Skład Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego.

Grupa pracowników Prof+ProfAM+DrHab OW-III:

dr hab. Andrzej Biegun
prof. dr hab. Adam Korzeniowski
prof. dr hab. Zdzisław Madej
prof. dr hab. Agnieszka Monasterska
dr hab. Katarzyna Oleś-Blacha
dr hab. Jacek Ozimkowski
dr hab. Monika Rasiewicz
dr hab. Małgorzata Ratajczak
prof. dr hab. Maria Seremet-Dziewięcka
dr hab. Katarzyna Suska-Zagórska
prof. dr hab. Monika Swarowska-Walawska
dr hab. Radosław Żukowski

Grupa pracowników Dr+Mgr OW-III:

dr Ewelina Markiel
dr Marta Mołodyńska-Wheeler
dr Dominika Peszko
mgr Olga Tsymbaluk

Studenci OW-III:

Ewelina Pachnik
Mariana Poltorak
Beniamin Rafiński
Mariola Siepak
Jakub Trałka

dr Ewelina Markiel


08.07.2020

Zarządzenie nr 5/2020

Przewodniczącego
Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego –
Akademii Muzycznej w Krakowie
z dnia 8 lipca 2020 roku

w sprawie

zgłoszenia przedstawicieli Studentów do Rad
Wydziałów Akademii Muzycznej w Krakowie
w wyborach na okres kadencji 2020-2024

Działając  na podstawie  Załącznika nr 3 do Statutu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 9 lipca 2019 roku (z późn. zm.) Rozdział 8 §39 oraz w oparciu o §7 ust. 1 pkt 11 Regulaminu Samorządu Studenckiego p.o. Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego uchwala co następuje:

§1

 

1. Ze względu na wyjątkową sytuację, ograniczenia czasowe i brak możliwości przeprowadzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli Studentów do Rad Wydziałów Akademii Muzycznej w Krakowie, a także z uwagi na trwającą kadencję obecnej Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale VI Regulaminu Samorządu Studenckiego z dnia 27 stycznia 2020 roku Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej
w Krakowie utrzymuje mandaty radnych, którym kadencja kończy się
w październiku tego roku oraz z uwagi na powiększenie liczby Studentów w Radach Wydziału, zgłasza na okres kadencji 2020-2024 dodatkowych przedstawicieli Studentów.

§2

1. Członkowie Rad Wydziałów z ramienia Studentów:

a) Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej:

Michał Dorman
Maurycy Grabowski
Jakub Kędzior
Izabela Kociołek
Yarema Korolyshyn
Joanna Stolarska

b) Wydział Instrumentalny:

Paweł Chmielewski
Dominik Gilewski
Stanislau Hrynkevich
Zuzanna Kozłowska
Klaudia Łoboda
Jan Olesz
Zbigniew Tobiasz
Michal Wolan
Beata Zawiła
Filip Zgorzelski

c) Wydział Wokalno – Aktorski:

Ewelina Pachnik
Mariana Poltorak
Beniamin Rafiński
Mariola Siepak
Jakub Trałka

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i jest w mocy do wyborów do URSS na kadencję 2020-2022, które zostaną przeprowadzone przez UKWSS w październiku 2020 roku.

p.o. Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
Joanna Stolarska