Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Elektorzy


 OW-I   WYNIKI WYBORÓW

Lista elektorów w grupie pracowniczej: Prof+ProfAM+DrHab OW-I

Bień Mateusz; dr hab.
Borowiecka Renata; dr hab.
Chyrzyński Marcel; dr hab.
Matynian Lidia; prof.dr hab.
Draus Agnieszka; dr hab.
Płachta Monika; dr hab.
Siedlik Włodzimierz; dr hab.
Widłak Wojciech; prof.dr hab.
Tworek Maciej; dr hab.
Jazownik Jan; prof.dr hab.
Kalarus Anna; dr hab.
Pawełek Michał; dr hab.


Lista elektorów w grupie pracowniczej: Dr+Mgr OW-I

Korzeniowski Andrzej; dr
Mądro Andrzej; dr
Sternal Małgorzata; dr
Szwab Natalia; dr

Wydziałowa podkomisja wyborcza
dr hab. Krzysztof Michałek
mgr Klaudia Romek
mgr Paulina Karp


OW-II   WYNIKI WYBORÓW

Lista elektorów w grupie pracowniczej: Prof+ProfAM+DrHab OW-II (w kolejności alfabetycznej):

Cieniawa-Puchała Mariola; prof. dr hab.
Cierpik Sławomir; dr hab.
Czubek-Davidson Irena; dr hab.
Dębowska-Jaroszek Anna; dr hab.
Dziad Michał; dr hab.
Gardoń-Preinl Monika; dr hab.
Golonka Wacław; dr hab.
Grodecki Piotr; dr hab.
Hubisz-Sielska Bogusława; dr hab.
Kalinowski Jan; dr hab.
Kalinowski Marek; prof. dr hab.
Kędra Milena; dr hab.
Kęska Gajusz; dr hab.
Kominek Bartłomiej; dr hab.
Krauzowicz Paweł; prof. dr hab.
Lato Piotr; dr hab.
Łypik-Sobaniec Barbara; dr hab.
Machnik Piotr; dr hab.
Mrowca-Kościukiewicz Ewa; dr hab.
Mulak Wacław; prof. dr hab.
Nagy Michał; dr hab.
Napierała Lech; dr hab.
Pikul Andrzej; prof. dr hab.
Pilch Zbigniew; dr hab.
Pisarski Janusz; prof. dr hab.
Sielski Mariusz; dr hab.
Sobaniec Tomasz; prof. dr hab.
Sochacki Janusz; prof. dr hab.
Suruło Wiesław; dr hab.
Wania Dominik; dr hab.

Lista elektorów w grupie pracowniczej: Dr+Mgr OW-II (w kolejności alfabetycznej):

Borowicz Barbara; dr
Firlus Krzysztof; dr
Kowal Piotr; dr
Lipień Damian; dr
Mocek Aleksander; dr
Ślusarczyk Tomasz; dr


OW-III   WYNIKI WYBORÓW

Lista elektorów w grupie pracowniczej: Prof+ProfAM+DrHab OW-III

Agnieszka Monasterska; prof.dr hab.
Jacek Ozimkowski; dr hab.
Olga Popowicz; prof dr hab.
Monika Rasiewicz; dr hab.
Małgorzata Ratajczak; dr hab.
Katarzyna Suska-Zagórska; dr hab.


Lista elektorów w grupie pracowniczej: Dr+Mgr OW-III

Olga Tsymbaluk; mgr

Z poważaniem
dr Ewelina Markiel


OW-IV   WYNIKI WYBORÓW

Lista elektorów w grupie pracowniczej: Dr+Mgr OW-IV

Elżbieta Rudzińska; mgr

Z poważaniem,
Halina Boniszewska


OW-V   WYNIKI WYBORÓW

Lista elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: administracja OW-V

Beata Kwiecień; mgr inż.
Danuta Mrowczyk
Krzysztof Rymarczyk; inż.
Ewa Wołoszyn: mgr

komisja Wyborcza OW5
mgr Adriana Chmura
mgr Elżbieta Rosiecka
mgr Czesława Zawrotniak


STUDENCI / DOKTORANCI

UCHWAŁA nr 1/2020
Prezydium
Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego – Akademii Muzycznej w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie

zgłoszenia elektorów z ramienia Studentów do Kolegium Elektorów Akademii Muzycznej w Krakowie w wyborach na okres kadencji 2020-2024

Działając  na podstawie  Załącznika nr 3 do Statutu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 9 lipca 2019 roku (z późn. zm.) Rozdział 3 §14 ust. 2; §18 ust. 1 oraz w oparciu o §9 ust. 2 pkt 8 oraz §18 ust. 1 Regulaminu Samorządu Studenckiego Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego uchwala co następuje:

§1

Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej w Krakowie zgłasza następujących elektorów z ramienia Studentów do Kolegium Elektorów w wyborach na okres kadencji 2020-2024 (w kolejności alfabetycznej):

 • Pawła Chmielewskiego (Wydział Instrumentalny)
 • Bartłomieja Dybla (Wydział Instrumentalny)
 • Dmytro Holovenko (Wydział Instrumentalny)
 • Janusza Krzysztofa Korczaka (Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej)
 • Zuzannę Kozłowską (Wydział Wokalno – Aktorski)
 • Wiktora Lorensa (Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej)
 • Klaudię Łobodę (Wydział Instrumentalny)
 • Krystiana Neściora (Wydział Wokalno – Aktorski)
 • Andrzeja Ojczenasza (Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej)
 • Szymona Paruzela (Wydział Instrumentalny)
 • Marianę Poltorak (Wydział Wokalno – Aktorski)
 • Joannę Stolarską (Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej)
 • Annę Małgorzatę Sułkowską (Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej)
 • Beatę Zawiła (Wydział Instrumentalny)
 • Filipa Zgorzelskiego (Wydział Instrumentalny)

p.o. Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
Joanna Stolarska


Na przedstawiciela doktorantów w Kolegium Elektorów został wybrany doktorant Paweł Malinowski.

Karolina Dąbek
Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów