Pełnomocnicy Rektora


Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji jakości działalności naukowej:

dr Iwona Sowińska-Fruhtrunk
iwona.sowinska.fruhtrunk@amuz.krakow.pl

Pełnomocnik Rektora ds. cyfrowego upowszechniania działalności akademickiej:

dr hab. Mateusz Bień, prof. AMKP
mateusz.bien@amuz.krakow.pl

Pełnomocnik Rektora ds. budowy nowej siedziby AMKP

mgr Artur Wolanin – Kanclerz AMKP
artur.wolanin@amuz.krakow.pl