01.07.2020

Szanowni  Państwo,

w porozumieniu z Biurem Organizacyjnym Konkursu zmuszony jestem  ODWOŁAĆ  VIII edycję Międzynarodowego Konkursu Fletowego Kraków 2020.

Mam świadomość odpowiedzialności za realizację tak wielkiego wydarzenia w czasie trwającej i nie słabnącej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.  W poczuciu tej odpowiedzialności nie mogę narażać naszych gości, współpracowników, realizatorów  i organizatorów, stąd moja trudna ale przemyślana decyzja.

Wszyscy czujemy się zmartwieni i zawiedzeni nie mogąc tym razem spotkać się wspólnie w Krakowie, jednak troska o nas wszystkich jest najważniejsza i w obliczu powszechnych ludzkich tragedii związanych z pandemią nie podlega dyskusji. Jest nam bardzo przykro i za wszelkie trudności przepraszamy.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Stanisław Krawczyński
Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie


01.07.2020

Ladies and Gentlemen,

In agreement with the Organization Office of the Competition I have been forced to  CANCEL  the 8th edition of International Flute Competition Kraków 2020.

I am aware of the responsibility arising from organizing such a big event in the times of ongoing and persistent SARS-CoV-2 coronavirus pandemic. Given this responsibility, I may not put at risk our guests, colleagues, producers and organizers, hence this difficult yet thought-out decision.

We are all deeply troubled and disappointed not to be able to meet you in Kraków this time, however the concern about all of us must prevail and, in the face of common human tragedies due to the pandemic, cannot be questioned. We are very sorry and apologize for any inconvenience caused.

Faithfully yours,

Prof. dr hab. Stanisław Krawczyński
Rector of the Academy of Music in Kraków

 


04.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z realnym zagrożeniem zachorowań i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, celem zminimalizowania skutków ewentualnego pojawienia się wirusa, JM Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. dr hab. Stanisław Krawczyński, podjął decyzję o zmianie terminu VIII Międzynarodowego Konkursu Fletowego Kraków 2020.

Jest nam niezmiernie przykro z tego powodu ale zdrowie wszystkich naszych gości i pracowników jest dla nas wartością nadrzędną.

VIII Międzynarodowy Konkurs Fletowy Kraków 2020 odbędzie się w dniach 8 -15 listopada 2020 roku.

Inż. Krzysztof Rymarczyk
Dyrektor Konkursu

Prof. Barbara Świątek-Żelazna
Dyrektor Artystyczny Konkursu


Dear Sirs,

Due to the substantial threat of infections and spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, in order to minimize the effects of potential appearance of the virus, His Magnificence Rector of the Academy of Music in Kraków, prof. dr hab. Stanisław Krawczyński has made a decision to change the date of the 8th International Flute Competition Kraków 2020.

We are incredibly sorry about this but health of all our guests and employees is of supreme value to us.

8th International Flute Competition Kraków 2020 will take place from 8th to 15th November 2020.

Eng. Krzysztof Rymarczyk
Director of the Competition

Prof. Barbara Świątek-Żelazna
Artistic Director of the Competition

 


VIII Międzynarodowy Konkurs Fletowy Kraków 2020
29 marca – 5 kwietnia 2020

Organizator
Akademia Muzyczna w Krakowie

Adres Konkursu
VIII Międzynarodowy Konkurs Fletowy Kraków 2020
Ul. Św. Tomasza 43; 31-027 Kraków
Tel: +48 12 423 20 78
e mail: agnieszka.dzik@amuz.krakow.pl

Informacje na stronie
www.konkursfletowy.krakow.pl