17 kwietnia 2020 r.

Konkurs GRAM z ORKIESTRĄ wstrzymany do odwołania


VIII OGÓLNOUCZELNIANY KONKURS

„GRAM Z ORKIESTRĄ”

REGULAMIN KONKURSU

1. VIII Ogólnouczelniany Konkurs „Gram z orkiestrą” odbędzie się w Sali Koncertowej im. Profesor Krystyny Moszumańskiej-Nazar w Akademii Muzycznej w Krakowie w dniu 25 kwietnia 2020 r. (sobota)

2. Celem Konkursu jest umożliwienie najzdolniejszym studentom Akademii Muzycznej w Krakowie występu z wybranymi orkiestrami.

3. Kandydatów do konkursu zgłaszają Kierownicy Katedr Wydziału Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego – nie więcej niż po dwóch studentów z każdej Katedry.

4. Zgłoszenia do Konkursu należy składać w Biurze Promocji Artystycznej do dnia 17 kwietnia 2020 r. na załączonym formularzu.

5. Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniatorem.

6. Konkurs przeprowadzony zostanie przy udziale publiczności.
Kolejność występów uczestników zostanie ustalona w drodze losowania.
Program należy wykonać z pamięci (nie dotyczy organistów).

7. Wybrany utwór należy przygotować w całości. O wyborze do publicznej prezentacji części lub fragmentu utworu decyduje Jury w dniu Konkursu.

8. Czas trwania prezentacji artystycznej nie może przekroczyć 20 minut z wejściem
i zejściem z estrady.

9. Jury zostanie powołane przez Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie.
Werdykt jury jest ostateczny.

10. Lista zakwalifikowanych osób do udziału w Konkursie oraz kolejność ich występów ukaże się na stronie internetowej Akademii po 20 marca 2020r.