Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

STYPENDIA MINISTRA DLA STUDENTÓW


Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium ministra w roku akademickim 2021/2022, proszeni są o dokładne zapoznanie się z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. oraz   z procedurą i trybem składania wniosków w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce STUDENCI/STYPENDIA.