Uwaga studenci – nowe przepisy przyznawania stypendiów ministra dla studentów i nowy wzór wniosku.

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium ministra w roku akademickim 2019/2020, proszeni są o dokładne zapoznanie się z nowymi warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. oraz z procedurą i trybem składania wniosków w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce STUDENCI/STYPENDIA.