Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Osiągnięcia słuchaczy studiów podyplomowych


GRZEGORZ PALUS, uczestnik studiów doktoranckich dyscypliny instrumentalistyka z klasy ad. kw. II st. Pawła Palucha zajął III MIEJSCE w XI Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym, odbywającym się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu,
w dn. 10-14 grudnia 2013 r.

ALINA MELNIK, słuchaczka studiów podyplomowych, z klasy fortepianu prof. dra hab. Janusza Skowrona zdobyła I NAGRODĘ Międzynarodowego Konkursu 15°Concorso Internazional di Musica EUTERPE w Corato, we Włoszech, 2 czerwca 2013 r.

PRZEMYSŁAW WINNICKI, słuchacz studiów podyplomowych z klasy fortepianu dra hab. Mirosława Herbowskiego, zdobył I NAGRODĘ Międzynarodowego Konkursu International Master Competition for Music Teachers w Warszawie, 13-15 kwietnia 2013 r.

ALINA MELNIK, słuchaczka studiów podyplomowych, z klasy fortepianu prof. dra hab. Janusza Skowrona zdobyła III NAGRODĘ w Międzynarodowym Konkursie International Master Competition for Music Teachers w Warszawie, 13-15 kwietnia 2013 r.