Koło Naukowe Studentów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej


Głównym celem Koła Naukowego Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej „Congaudeant” jest krzewienie muzyki kościelnej oraz pogłębianie wiedzy o niej. W sposób szczególny dotyczy to muzyki organowej i chóralnej, a także chorału gregoriańskiego. W kręgu zainteresowań Koła znajduje się też refleksja teologiczna nad muzyką oraz pogłębianie wiedzy o budownictwie organowym. Zależy nam także na współpracy z innymi Kołami Naukowymi na forum polskim i międzynarodowym. Realizujemy wymienione cele organizując koncerty organowe, chóralne oraz nabożeństwa z udziałem scholi gregoriańskiej. Udało nam się także zorganizować warsztaty muzyki organowej, emisji głosu, dyrygowania i chóralistyki. Od samego początku istnienia Koła organizowaliśmy spotkania z osobami znaczącymi dla środowiska artystycznego i naukowego, a także wyjeżdżaliśmy do miejsc w Polsce i za granicą, w których znajdują się zabytkowe organy.

Opiekun Koła – s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII

Prezydium Koła w roku akademickim 2020/2021:
Przewodniczący– Michał Piechnik
Zastępca Przewodniczącego  Dawid Rzepka
Sekretarz  – Maciej Leśniak