Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Senat


Senat Akademii Muzycznej w Krakowie – kadencja 2020 – 2024 

Przewodniczący Senatu

JM Rektor prof. dr hab. Wojciech Widłak

Prorektorzy

dr hab. Monika Gardoń-Preinl – Prorektor ds. artystycznych i naukowych
prof. dr hab. Jan Jazownik  – Prorektor ds. kształcenia
dr Małgorzata Sternal – Prorektor ds. studentów i relacji zewnętrznych (z głosem doradczym)

Dziekani

dr hab. Agnieszka Draus – Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
dr hab. Mariusz Sielski  – Dziekan Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Jacek Ozimkowski – Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta
prof. dr hab. Lidia Matynian
prof. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz
dr hab. Magdalena Długosz, prof. AMK
dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AMK
dr hab. Włodzimierz Siedlik, prof. AMK
dr hab. Mateusz Bień
dr Andrzej Korzeniowski

Wydział Instrumentalny

prof. dr hab. Marek Kalinowski
prof. dr hab. Paweł Krauzowicz
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
prof. dr hab. Benedykt Matusik
prof. dr hab. Marek Mleczko
prof. dr hab. Wacław Mulak
prof. dr hab. Andrzej Pikul
prof. dr hab. Janusz Pisarski
prof. dr hab. Janusz Sochacki
prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk
prof. Mieczysław Szlezer

dr hab. Michał Dziad
dr hab. Milena Kędra
dr hab. Piotr Lato

Wydział Wokalno-Aktorski

prof. dr hab. Agnieszka Monasterska
ks. prof. dr hab. Zdzisław Madej

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr Joanna Czech
inż. Anna Nowak

Przedstawiciele Studentów:

Jakub Kędzior
Izabela Kociołek
Yarema Korolyshyn
Klaudia Łoboda
Mariana Poltorak
Joanna Stolarska
Beata Zawiła

Przedstawicielka Doktorantów:

mgr Karolina Dąbek

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:

prof. dr h.c. Kaja Danczowska
prof. dr h.c. Barbara Świątek-Żelazna – Rektor w kadencji 1999-2002
prof. dr hab. Stanisław Krawczyński – Rektor w kadencji 2004-2012 oraz 2016-2020
mgr Artur Wolanin – Kanclerz
mgr Czesława Zawrotniak – Kierownik Biblioteki
mgr Elżbieta Hoffman – przedstawicielka NSZZ „Solidarność”