Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Senat


Senat Akademii Muzycznej w Krakowie – kadencja 2016 – 2020 

Przewodniczący Senatu

JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Krawczyński

Prorektorzy

dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz  – Prorektor ds. dydaktyki i nauki
prof. dr hab. Andrzej Białko  – Prorektor ds. współpracy międzynarodowej
prof. dr hab. Jan Pilch – Prorektor ds. studenckich

Dziekani

prof. dr hab. Wojciech Widłak – Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
dr hab. Mariusz Sielski  – Dziekan Wydziału Instrumentalnego
prof. dr hab. Agnieszka Monasterska – Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta
prof. dr hab. Lidia Matynian
prof. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz
dr hab. Marcel Chyrzyński
dr Mateusz Bień
dr Krzysztof Michałek
dr Andrzej Korzeniowski

Wydział Instrumentalny
prof. Ewa Bukojemska
prof. dr hab. Mariola Cieniawa-Puchała
prof. Kaja Danczowska
prof. Andrzej Godek
prof. dr hab. Andrzej Pikul
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
prof. dr hab. Zbigniew Kamionka
prof. Mieczysław Szlezer
dr hab. Monika Gardoń-Preinl
dr hab. Milena Kędra
dr Justyna Danczowska
dr Barbara Łypik-Sobaniec
dr Piotr Różański

Wydział Wokalno-Aktorski
dr hab. Andrzej Biegun
dr hab. Jacek Ozimkowski
dr Dominika Peszko

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr Filip Krzywoń
inż. Krzysztof  Rymarczyk – Kanclerz

Przedstawiciele Studentów

Jakub Kołodziej
Michał Lazar
Ewelina Pachnik
Paweł Chmielewski
Rafał Karczmarczyk
Janusz Korczak
Dmytro Holovenko

Przedstawiciel Doktorantów:

mgr Bartosz Sałdan

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:

prof. Barbara Świątek-Żelazna – Rektor w kadencji 2000-2003
inż. Anna Nowak – Kwestor
mgr Czesława Zawrotniak – Kierownik Biblioteki
mgr Elżbieta Hoffman – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”