Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Senat


Senat Akademii Muzycznej w Krakowie – kadencja 2016 – 2020 

Przewodniczący Senatu

JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Krawczyński

Prorektorzy

dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz , prof. AMK – Prorektor ds. nauki i rozwoju
prof. dr hab. Andrzej Białko  – Prorektor ds. promocji i współpracy międzynarodowej
prof. dr hab. Jan Pilch – Prorektor ds. kształcenia

Dziekani

prof. dr hab. Wojciech Widłak – Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
dr hab. Mariusz Sielski  – Dziekan Wydziału Instrumentalnego
prof. dr hab. Agnieszka Monasterska – Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta
prof. dr hab. Lidia Matynian
prof. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz
dr hab. Marcel Chyrzyński
dr Andrzej Korzeniowski
mgr Teresa Frączkiewicz-Kirkov

Wydział Instrumentalny
prof. dr hab. Mariola Cieniawa-Puchała
prof. Kaja Danczowska
prof. Andrzej Godek
prof. dr hab. Andrzej Pikul
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
prof. Mieczysław Szlezer
dr hab. Monika Gardoń-Preinl
dr hab. Jan Kalinowski
dr Justyna Danczowska
dr Teresa Piech
dr Marcin Ślusarczyk
mgr Elżbieta Hoffman

Wydział Wokalno-Aktorski
dr hab. Andrzej Biegun
dr hab. Jacek Ozimkowski
dr Dominika Peszko

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr Filip Krzywoń
inż. Krzysztof  Rymarczyk – Kanclerz

Przedstawiciele Studentów
Jakub Kołodziej
Joanna Stolarska
Mariana Poltorak
Cezary Łagan
Jakub Kędzior
Beniamin Rafiński
Maksymilian Żelazny

Przedstawicielka Doktorantów:
mgr Karolina Dąbek

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:
prof. Barbara Świątek-Żelazna – Rektor w kadencji 2000-2003
inż. Anna Nowak – Kwestor
mgr Czesława Zawrotniak – Kierownik Biblioteki
mgr Magdalena Haba – przedstawicielka NSZZ „Solidarność”