Kontakt w sprawie wynajmu zewnętrznego


Dział Administracyjno-Gospodarczy
pok. 15

KIEROWNIK DZIAŁU
mgr Adriana Chmura
adriana.chmura@amuz.krakow.pl

Robert Wójcik
robert.wojcik@amuz.krakow.pl

tel. + 48 12 422 48 39
tel. + 48 12 422 04 55  w. 133
fax + 48 12 422 44 55