W ramach udzielenia dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowano zakup systemu audio-video w sali koncertowej im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar w Akademii Muzycznej w Krakowie