NESOS        Plany studiów        eBaza        Poczta e-mail
Florianka
Kameralna
Koncertowa
pon poniedziałek
wt wtorek
śr środa
czw czwartek
pt piątek
sob sobota
nie niedziela
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1

06:00–22:00
Dział Administracyjny

UCZELNIA ZAMKNIĘTA

06:00–22:00
Dział Administracyjny

UCZELNIA ZAMKNIĘTA

2
3
4
Proba Anna Swoboda

10:00–18:00
Monika Gardoń-Preinl

dr hab. Monika Tarcholik- audycja

12:00–14:30
Anna Armatys-Borrelli

5
Nagranie Anna Swoboda

09:00–18:00
Monika Gardoń-Preinl

18:00–22:00
Dział Administracyjny

UCZELNIA ZAMKNIĘTA 18:00-22:00

18:00–22:00
Dział Administracyjny

UCZELNIA ZAMKNIĘTA 18:00-22:00

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
6

06:00–22:00
Dział Administracyjny

UCZELNIA ZAMKNIĘTA

06:00–22:00
Dział Administracyjny

UCZELNIA ZAMKNIĘTA

Próba dyplomu - gitara

15:00–18:00
Janusz Sochacki

7
Joanna Gutowska - doktorat

09:00–12:30
Jan Kalinowski

dr hab. Monika Tarcholik

09:00–12:00
Anna Armatys-Borrelli

Orkiestra Symfoniczna - nagrania

12:30–17:00
Biuro Promocji

Chór

14:00–16:00
Lidia Matynian

Prof. M. Mleczko - Koło obojowe

18:00–20:00
Paweł Krauzowicz

Koncert Koła Kameralistów

20:00–22:00
Anna Armatys-Borrelli

8
Taniec Historyczny

09:00–12:00
Mariusz Sielski

dydaktyka

Orkiestra Symfoniczna - nagrania

12:30–17:00
Biuro Promocji

Zespoły wokalne

15:30–17:30
Lidia Matynian

Dyplom gitara

16:00–20:00
Janusz Sochacki

prof. M. Mleczko - Koło obojowe

17:00–20:00
Paweł Krauzowicz

Rytmika

17:30–21:30
Lidia Matynian

Koncert Koła Kameralistów

20:00–22:00
Anna Armatys-Borrelli

9
Koncert edukacyjny - dr hab. Anna Kalarus

07:00–12:00
Małgorzata Sternal

Rytmika

08:00–13:00
Lidia Matynian

08:00–15:00
Dział Administracyjny

Prace konserwatorskie- wymiana żarówek

Orkiestra Symfoniczna - nagrania

12:30–17:00
Biuro Promocji

Chór

13:00–15:00
Lidia Matynian

Koło Skrzypków

17:30–21:30
Mieczysław Szlezer

19:00–21:00
Dział Administracyjny

Egzamin termin 0 - Zespoły Muzyki współczesnej. P. Tomasz Sobaniec

10
Nauka akompaniamentu- próby

08:00–14:00
Anna Armatys-Borrelli

dyplomy f.h

10:00–19:00
Monika Gardoń-Preinl

Orkiestra Symfoniczna - nagrania

12:30–17:00
Biuro Promocji

prof. Szczepanowska, dr hab. Masternak

14:00–22:00
Mieczysław Szlezer

audycja

17:00–21:00
Mariusz Sielski

klasa prof. M.Cieniawy

11
Orkiestra Symfoniczna - nagrania

09:00–14:00
Biuro Promocji

Proba kwartetu prof. S. L. Kaakinen

09:30–15:00
Monika Gardoń-Preinl

Opłatek

10:00–22:00
Jan Pilch

Koło Kameralistów próba

15:00–18:00
Anna Armatys-Borrelli

koncert

16:00–22:00
Mariusz Sielski

Koło Naukowe Pianistów

12
Kameralistyka i Nauka akompaniamentu- próby

06:00–22:00
Anna Armatys-Borrelli

dr hab. Lech Napierała-audycja

12:00–18:00
Anna Armatys-Borrelli

18:00–22:00
Dział Administracyjny

UCZELNIA ZAMKNIĘTA 18:00-22:00

18:00–22:00
Dział Administracyjny

UCZELNIA ZAMKNIĘTA 18:00-22:00

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
13
Koncert lic. Edukacja - proba

09:00–13:30
Lidia Matynian

Zespoły wokalne

10:00–12:30
Lidia Matynian

próba

12:00–17:00
Mariusz Sielski

dr K.Vernet

Koło Naukowe Wiolonczelistów

13:30–16:00
Jan Kalinowski

Próby i koncert katedra kameralistyki

14:00–22:00
Anna Armatys-Borrelli

Koło Skrzypków

16:00–21:00
Mieczysław Szlezer

Orkiestra Barokowa - próba

17:30–22:00
Biuro Promocji

14
N.Ak termin zerowy

08:00–22:00
Anna Armatys-Borrelli

prof. Szczepanowska, dr hab. Masternak

09:00–14:00
Mieczysław Szlezer

próba

12:00–17:00
Mariusz Sielski

dr K.Vernet

Chór

14:00–16:00
Lidia Matynian

Orkiestra Barokowa - próba

17:30–22:00
Biuro Promocji

koncert "Ad libitum" Koło Naukowe Wydz III

18:00–21:00
Agnieszka Monasterska

15
Kameralistyka termin zerowy

08:00–22:00
Anna Armatys-Borrelli

Taniec Historyczny

09:00–12:00
Mariusz Sielski

dydaktyka

próba przed koncertem

12:00–15:30
Andrzej Rzymkowski

Zespoły wokalne

15:30–17:30
Lidia Matynian

Rytmika

17:30–21:30
Lidia Matynian

Orkiestra Barokowa - próba

17:30–22:00
Biuro Promocji

16
Rytmika

08:00–13:00
Lidia Matynian

dr hab. Lech Napierała

08:00–10:00
Anna Armatys-Borrelli

koncert licencjacki Edukacja

10:00–20:00
Lidia Matynian

Chór

13:00–15:00
Lidia Matynian

Koncert Orkiestry Barokowej - próba

17:00–22:00
Biuro Promocji

Orkiestra Barokowa - próba

17:30–22:00
Biuro Promocji

17
Duety fortepianowe termin zerowy

08:00–22:00
Anna Armatys-Borrelli

Nauka akompaniamentu- próby

08:00–14:30
Anna Armatys-Borrelli

prof. Szczepanowska, dr hab. Masternak

09:00–13:00
Mieczysław Szlezer

Zimowy Maraton Wiolonczelowy

13:00–22:00
Jan Kalinowski

14:30–17:00
Dział Administracyjny

Koncert karnawałowy OSM I st. im. Paderewskiego

Orkiestra Barokowa - próba

17:00–22:00
Biuro Promocji

18

06:00–22:00
Dział Administracyjny

Koncert orkiestry POSM II ST- pismo AG

próba i koncert Orkiestry Barokowej

10:00–21:00
Biuro Promocji

audycje

15:00–22:00
Mariusz Sielski

Kolo Naukowe Pianistów

19

18:00–22:00
Dział Administracyjny

UCZELNIA ZAMKNIĘTA 18:00-22:00

18:00–22:00
Dział Administracyjny

UCZELNIA ZAMKNIĘTA 18:00-22:00

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
20
Zespoły wokalne

10:00–12:30
Lidia Matynian

Koło Skrzypków

12:30–17:00
Mieczysław Szlezer

próby

13:00–19:30
Mieczysław Szlezer

koncert koła studentów perkusji

17:00–20:00
Jan Pilch

21
Kameralistyka próby

08:00–22:00
Anna Armatys-Borrelli

KMD

08:00–14:00
Monika Gardoń-Preinl

Chór

14:00–16:00
Lidia Matynian

KMD

16:01–22:00
Monika Gardoń-Preinl

22
Katedra Kameralistyki- próby

08:00–10:00
Anna Armatys-Borrelli

KMD

08:01–15:30
Monika Gardoń-Preinl

zespoły jazzowe egzamin

10:00–22:00
Jan Pilch

Zespoły wokalne

15:30–17:30
Lidia Matynian

Rytmika

17:30–21:30
Lidia Matynian

23
Sesja zimowa

06:00–22:00
Andrzej Pikul

Rytmika

08:00–13:00
Lidia Matynian

próba

08:00–10:00
Biuro Promocji

rez. dr hab. Mateusz Bień

zespoły jazzowe egzamin

10:00–22:00
Jan Pilch

Chór

13:00–15:00
Lidia Matynian

KMD

15:00–22:00
Monika Gardoń-Preinl

24
Egzaminy Katedra Wiolonczeli i Kontrabasu

06:00–22:00
Jan Kalinowski

Kameralistyka egzaminy

08:00–22:00
Anna Armatys-Borrelli

25
Egzaminy Katedra Wiolonczeli i Kontrabasu

06:00–22:00
Jan Kalinowski

Kameralistyka egzaminy

08:00–22:00
Anna Armatys-Borrelli

26
N.Ak. egzaminy

08:00–22:00
Anna Armatys-Borrelli

KMD

08:00–18:00
Monika Gardoń-Preinl

Duety fortepianowe próby

09:00–18:00
Anna Armatys-Borrelli

18:00–22:00
Dział Administracyjny

UCZELNIA ZAMKNIĘTA 18:00-22:00

18:00–22:00
Dział Administracyjny

UCZELNIA ZAMKNIĘTA 18:00-22:00

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
27
KIDDiA, KIDB - Sesja

06:00–22:00
Paweł Krauzowicz

Duety fortepianowe egzaminy

08:00–13:00
Anna Armatys-Borrelli

Zespoły wokalne

10:00–12:30
Lidia Matynian

egzaminy semestralne

13:00–21:30
Mieczysław Szlezer

zespoły muzyki wspólczesnej egzamin

13:00–22:00
Jan Pilch

28
KIDDiA, KIDB - Sesja

06:00–22:00
Paweł Krauzowicz

egzaminy dyrygowanie - edukacja

08:00–14:00
Lidia Matynian

Duety fortepianowe egzamin

08:00–13:00
Anna Armatys-Borrelli

egzaminy semestralne

13:00–21:30
Mieczysław Szlezer

Dyplomy Katedra Wiolonczeli i Kontrabasu

14:00–22:00
Jan Kalinowski

29
KIDDiA, KIDB - Sesja

06:00–22:00
Paweł Krauzowicz

egzaminy dyrygowanie – edukacja

08:00–14:00
Lidia Matynian

Duety fortepianowe egzaminy

08:00–13:00
Anna Armatys-Borrelli

egzaminy semestralne

13:00–21:30
Mieczysław Szlezer

KMD

14:00–17:30
Monika Gardoń-Preinl

Rytmika

17:30–21:30
Lidia Matynian

30
KIDDiA, KIDB - Sesja

06:00–22:00
Paweł Krauzowicz

Rytmika

08:00–13:00
Lidia Matynian

egzaminy semestralne

13:00–21:30
Mieczysław Szlezer

Dyplomy Katedra Wiolonczeli i Kontrabasu

14:00–22:00
Jan Kalinowski

31
KIDDiA, KIDB - Sesja

06:00–22:00
Paweł Krauzowicz

koncerty dyplomowe II termin

13:00–21:30
Mieczysław Szlezer

© 2020 Akademia Muzyczna w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.