sala Koncertowa


osoba rezerwująca: Rafał Jacek Delekta
data dodania: 4 wrzesień 2019
godzina dodania: 12:41

rekrutacja do szkoły doktorskiej – kierunek kształcenia instrumentalistyka


data: 16 września 2019
czas trwania: 6:00–22:00