Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Kontakt


Kierownik projektu:
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński

Koordynator merytoryczny:
prof. dr hab. Jacek Delekta

Organizacja, koordynacja, finanse:
mgr Małgorzata Nowak-Fecica

Kontakt:
artyscijutra@amuz.krakow.pl
tel. 12 422 04 55 w. 147

Biuro projektu:
II p., pok. 223
środa: 12:00 – 15:00
piątek: 8:00 – 11:00